Chapter 48

17.8K 754 63

Autom sa rozliehalo ticho, ktoré tu panovalo už od začiatku jazdy. Odkedy som Harrymu pripomenula ako ma zaprel pred novinármi, neprehovoril viac. Zatelefonoval Jackovi, aby prišiel. Na akcii sme boli menej ako hodinu. Neviem ako dlho presne, no bola som si istá, že to bolo menej ako hodina. Boli by sme tam dlhšie, ak by sa ma Harry nepokúsil násilne odtiaľ odviesť. Práve keď sa mi tam začalo páčiť ma odtiaľ zobral a nič sa ma nepýtal. Jednoducho ma odtiahol preč. Nepáčilo sa mu ako so mnou Nicollas flirtoval ale keď ma zaprel on a následne mal znova svoje nepekné reči, ktoré sa mi vôbec nepáčili , tak to bolo úplne v poriadku podľa neho. Nahnevane som sedela na opačnom konci auta od Harryho a dívala sa z okna. Miestami som cítila Harryho pohľad na mne, no nehodlala som mu svoj pohľad tiež venovať. Nahneval ma. Liam mal pravdu. Harry je pre mňa až priveľký adrenalín. Zamestnáva moje myšlienky dvadsaťštyri hodín denne. Robí so mnou to, čo nik iný. A hoc sa správa chladne a neustále je uzavretý aj napriek tomu k nemu cítim veľkú náklonnosť.

,,Nechcem, aby si s ním niekam išla Tara," ozval sa po dlhom tichu. Venovala som mu pohľad a sledovala ako sa prisunul bližšie ku mne.

,,Myslím, že nie je slušné odmietnuť priateľskú večeru s naším sponzorom," odpovedala som bez akýchkoľvek emócií.

,,Jemu ide o čosi viac ako o priateľstvo," odfrkol si a nervózne si prehrabol vo vlasoch. Iba som mlčala a hľadela na neho.

,,Bol ku mne milý. Nevidím dôvod prečo s ním neisť," protirečila som.

,,Ty si ma nepočúvala Tara. Balil ťa do pekla! Premeriaval si ťa od hlavy až po päty a mohol na tebe oči nechať. A ja som tam stál ako taký idiot a díval sa ako s tebou flirtuje," vyprskol až so mnou trhlo.

,,Hádam nežiarliš," nadvihla som obočie a sledovala jeho skrčenie obočia.

,,Samozrejme, že nie. Len nechcem, aby si s ním išla," ľahostajne povedal. Znova to bol on.

,,V tom prípade pôjdem," usmiala som sa a brala si do rúk kabelku keďže sme prichádzali pred moju bytovku.

,,Tara ty si ma nepočúvala?" opýtal sa ma nahnevane.

,,Vravel si, že by ti vôbec neprekážala spoločnosť iného muža pri mne tak čo Harry?" mykla som plecom a sledovala ako sa v jeho očiach blýska.

,,Fajn tak si choď. Je mi to jedno," pretočil očami a oprel sa o sedadlo auta. Zasmiala som sa a chystala sa vystúpiť keď mi Jack otvoril dvere.

,,Dobrú noc Harry," žmurkla som na neho a vystúpila som z auta. Pozdravila som Jacka a odchádzala som domov. Aj napriek tomu, že som bola dotknutá kvôli dnešku som sa usmievala. Neprekvapila ma Harryho konečná reakcia. Vedela som, že si nepripustí žiarlivosť. Sama sebe som sa čudovala, čo všetko podstupujem, preto, aby si Harry uvedomil čo mi spôsobuje.

***

,,Všimli sme si určité napätie medzi tebou a Stylesom," prehovoril Joshua a následne sa vidličkou prehrabol vo svojom chutnom obede.

,,Aké napätie? Žiadne nie je," poprela som a pokrútila hlavou.

,,No myslíme si, že je," protirečila mi Sophia a pozdvihla svoje pravé obočie. Iba som pokrútila hlavou. V žiadnom prípade som nechcela, aby vedeli čo my dvaja s Harrym nacvičujeme.

,,Kde je vlastne Eleanor?" zmenila som tému. Obaja pochopili, že sa určite niečo deje, pretože si boli dobre vedomí toho, že ja mením tému vtedy keď sa o niečom nechcem rozprávať.

,,Eleanor si vzala voľno. Včera som s ňou telefonovala. Trávi čas s Louisom, ktorý je hotový z toho, že prišiel o prácu.," prehovorila Sophia a skúmavo na mňa hľadela. Chápavo som prikývla.

Pulse (FF- Harry Styles)Where stories live. Discover now