Prologue

21.1K 419 79

Black Demon groupo ng mga sikat,mayabang,mayaman at bully sa school na apat na badboy.

Kristan ivana siya ang pinaka badboy sa lahat at sya rin ang leader ng Black Demon at sya ang kinakatakotan ng lahat dahil wala syang kinakatakotan at sinasanto. Mayaman,sikat,gwapo at higet sa lahat BADBOY at na nanakit sya ng mga guro at studyante kaya halos tinitingala aya ng lahat at sya rin ang pinakamalakas uminom ng alak at nag yoyosi.

 Mayaman,sikat,gwapo at higet sa lahat BADBOY at na nanakit sya ng mga guro at studyante kaya halos tinitingala aya ng lahat at sya rin ang pinakamalakas uminom ng alak at nag yoyosi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Darren lim.sya ang parating kasama ni kristan. Cute,mayaman,sikat,at pinakamakulit sa kanilang apat. Sya rin ang 'the womanizer' sa school dahil sa dami nang babae ang naging girlfriend nya at sa dami ng babae ang pina iyak nya

 Sya rin ang 'the womanizer' sa school dahil sa dami nang babae ang naging girlfriend nya at sa dami ng babae ang pina iyak nya

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Lesther asoki  sya ang pinaka siryuso sa kanilang apat at para syang may sariling mundo dahil tahimik lang sya at minsan lang nag sasalita. Mayaman,car dealer, at higit sa lahat PLAYER dahil marami na syang pinag laroang babae.

 Mayaman,car dealer, at higit sa lahat PLAYER dahil marami na syang pinag laroang babae

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

At isa din sya sa pinaka kinaiinisan ko sa kanilang apat.  


Ace lee sya ang pinaka matanda sa groupo at isa din syang badboy at sya ang pinaka basagulero sa kanang apat walang alam kondi makipag away. Mayaman,gwapo at isa din sya sa pinakakinakatakotan sa school. At pala bully din sya hindi lang sa school kundi pati sa buhay ko unfortunately kuya ko sya walang ibang alam kundi bwesetin ako.

 At pala bully din sya hindi lang sa school kundi pati sa buhay ko unfortunately kuya ko sya walang ibang alam kundi bwesetin ako

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


At ako si Thalia Lee isang:

At ako si Thalia Lee isang:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nerd

Weird

At forever alone.

Tahimik lang ang buhay ko pero ng dahil sa BLACK DEMON ang buhay kong tahimik naging MAGULO.

©All Alright reserved. julie_malvar.2017.

When Miss. Nerdy Meet Four Badboys [BOOK 1 ]Read this story for FREE!