OZNAM💟

1.5K 107 8

Ahojte. Chcem vám oznámiť,že ja little_kid si idem vytvoriť druhý facebook na ktorý mi budete môcť písať. Napríklad kvôli nejakým otázkam alebo fotkám. Neviem či sa mi to oplatí,ale za pokus nič nedám. Určite ma potešia od vás nejaké správy. Zajtra vám napíšem meno💟
💟Dobrú noc 💟

ʙᴏʏ ғʀᴏᴍ ᴏʀᴘʜᴀɴᴀɢᴇ [kth•jjk]Where stories live. Discover now