6

45 9 0
                         

Iubesc sa urasc
Si urasc sa te iubesc

I love to hate
And I hate to love you

Words (Cuvinte) Romana- English Where stories live. Discover now