Prologue

608 33 16

Author's Note:

Lahat nang nasulat ko dito. Puro kagagawan ng imahinasyon ng ate ko at kaunti lang

ang mga nabigay kong idea, Yung iba diyan. Dulot ng mga kalokohan namin. Hahaha... walang

magawa sa buhay. Simula 8 am hanggang sa nag 10 am na. Nag-iisip pa rin kami hanggang sa

nakagawa na kagad kami ng ending ^o^

Ang iba dito, nakuha namin sa ibang commercials, sa palabas, at sa kung anu-ano pa.

Pero syempre, ginamit rin namin yung imahinasyon namin. XD

Wala lang talagang magawa. XD

Enjoy reading na lang... :)

Prologue:

 *Lips of an Angel by Hinder

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Honey why are you calling me so late?

It's kinda hard to talk right now

Honey why are you crying, is everything okay?

I gotta whisper ?cause I can't be too loud

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lasagna, Carbonara, spaghetti, baked mac,

ice cream... ansasarap =__=

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Well, my girl's in the next room

Sometimes I wish she was you

I guess we never really moved on

It's really good to hear your voice saying my name

It sounds so sweet

Coming from the lips of an angel

Hearing those words it makes me weak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mamaya, pagkatapos nito, kakain na ako. =_=

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

And I never wanna say goodbye

But girl you make it hard to be faithful

With the lips of an angel

It's funny that you're calling me tonight

And yes I've dreamt of you too

And does he know you're talking to me?

Will it start a fight?

No I don't think she has a clue

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Saan kaya ako bibili nun?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Well my girl's in the next room

Sometimes I wish she was you

I guess we never really moved on

It's really good to hear your voice saying my name

It sounds so sweet

Coming from the lips of an angel

Hearing those words it makes me weak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Papalibre na lang ako kay Enzo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

And I never wanna say goodbye

But girl you make it hard to be faithful

With the lips of an angel

It's really good to hear your voice saying my name

It sounds so sweet

Coming from the lips of an angel

Hearing those words it makes me weak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tapos, nag-smile ako at lalo ko pang ginalingan

ang pag-drums.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

And I never wanna say goodbye

But girl you make it hard to be faithful

With the lips of an angel

And I never wanna say goodbye

But girl you make it hard to be faithful

With the lips of an angel

Honey why are you calling me so late?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Natapos na ang show at nagsihiyawan na ang mga

audience.

Sa wakas... makaka-kain na rin ako. :)

Tear HereRead this story for FREE!