Chapter 17.1

12.5K 478 157

Chapter 17.1

"Maureen, siguraduhin mo lang na totoo ang lahat ng sasabihin mo dahil hindi ko na muling mapapatawad pa ang mga kasinungalingan mo." Pagbabanta ni Nathan ng makaupo na sila.


"Kahit kalian ay wala akong kasinungalingan na sinabi sa'yo. Ako lang ang nakitang pagkakataon ni Grace para makapaghiganti sa'yo." Matapang na tugon ni Maureen.


Nathan tried his best not to curse his wife. "Listen carefully Maureen, ayokong makipag-usap ka pa sa Grace na iyun. Huwag mo ng dagdagan ang mga kasalanan mo sa akin." Mariing turan niya, gusto rin niyang iparating sa asawa na hindi siya naniniwala sa mga sinasabi nito.


"You're in denial, Nathan. You should be the one listening to me if you want to help your sister. Malaki ang galit sa'yo ni Grace dahil sa nangyari sa kapatid niya. Ang paniniwala niya ay pinaglaruan mo lang si Lily." Giit ni Maureen.


"Sana nag-artista ka na lang. Ang galing mong umarte pero hindi mo ako makukuha sa ganyan! I know your motive my dear wife so stop pretending that you're really concern to my sister." Hindi na napigilan ni Nathan na ipakita ang inis niya rito.


Napatayo sa kinauupuan si Maureen at pilit na pinakalma ang sarili, ayaw niyang makipagtalo kay Nathan ngayon dahil gusto na niyang matapos ang kinakasangkutang problema. "Nathan, please gusto ko ng matapos ang gulong ito. Kailangan ding malaman ni Dale Andrew na..."


"Ano ang dapat kong malaman?" Mabilis na sabad ni Dale Andrew. Pinasundo sa kanya ang mag-asawa ng hindi na muling bumalik sa komedor.


Inis na nilingon ni Nathan ang bagong dating. "Hindi ko alam na tsismoso ka na rin pala ngayon, Dale Andrew."


"Mabuti nandito ka Dale Andrew. Paimbestigahan ninyo si Grace Villamor siya ang may kagagawan sa nangyari sa papa mo." Agaw ni Maureen sa mga sasabihin pa sana ng asawa.


"Girlfriend siya ng bestfriend ko at hindi ako makapaniwala na gagawin sa amin ni Grace ito." Naguguluhang napaupo si Dale Andrew sa katapat na bench na kinauupuan ni Nathan.


Natatawang napapailing si Nathan habang pinagmamasdan ang bayaw. "At talagang pinapaniwalaan mo ang pinagsasabi nito?" Sabay turo niya kay Maureen.


"Talagang dapat ninyo akong paniwalaan para matapos na ang problemang ito. Nathan, nakikiusap ako sa'yo. Huli na ito please listen first even you won't believe it." Sa unang pagkakataon ay sinserong nakiusap si Maureen.


"Okay, pagbibigyan kita at gaya ng sinabi mo hindi mo ako mapipilit na paniwalaan ko ang mga sasabihin mo."


Napabuntong hininga si Maureen bago nagsimulang ipagtapat kay Dale Andrew ang tungkol sa naging sabwatan nila ni Grace. Pati na rin ang nalaman niya tungkol sa ginawa ni Grace kay Gabriel Monteverde ay sinabi na rin niya.


"Reena, why did you do that?" Hindi makapaniwalang tanong ni Dale Andrew. Kilala niya ito na hindi basta nasisilaw sap era kaya nagulat talaga siya ng marinig ang ipinagtapat nito.

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now