Angelicas bön

190 5 0

Jag har så många frågor, får aldrig några svar

Jag har så många OM som aldrig blir av
Det finns så många ord som fyller min mun
men när jag allt vill säga då blir jag stum
Ibland är jag så ensam, trots alla runt omkring
Jag lever i ett vakuum, en egen sluten ring
Jag, en liten prick på jorden, en ensam liten själ
Om någon nu kan se mig, se till att allt går väl
Ack! Om någon hör min längtan, om någon hör mitt stön
Sänd en hjälp från fjärran, ge svar på min bön
Förläng min stund på jorden, förläng min korta tid
Ge mig skäl att leva, skänk mig lite frid

av Kim M. KimseliusDen där dagenWhere stories live. Discover now