couple

437 9 0

Kihito x Miwako

Kihito x Miwako

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Kayano x Okita

Karazaki Okita

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Karazaki Okita

Karazaki Okita

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


T

uổi:22
Cung:ma kết
Gia thế:giám đốc công ti my kingdom
Tính cách: khá hòa đồng,vui vẻ
Thích kayano 18 năm (hai người này làm bạn với nhau từ hồi 4 tuổi)thích kayano từ cái nhìn đầu tiên nhưng không dám tỏ tình

Kanon x Aki

Kanon x Aki

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tadaki Aki

Tuổi:19Cung:sư tửGia thế:thiếu gia tập đoàn tadakiTính cách: như một thằng điên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuổi:19
Cung:sư tử
Gia thế:thiếu gia tập đoàn tadaki
Tính cách: như một thằng điên

[Song Ngư Harem] Who Are You?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!