20th Chapter

1.9K 38 0


→ Anika Point of View ←


Habang naglalakad ako papuntang CR, may babae na bumangga sa akin at natapunan ang damit ko ng spaghetti.

" What the fu---." Mura ko sakanya.

" Mam sorry talaga, hindi ko sinasadya." Sabi 'nung babae.

" Sorry?mapapalitan ba itong damit na to ng sorry mo?" Mataray kong tanong.

" Ma'am kahit hindi mo gusto ng sorry ko, sorry talaga."

" I said I don't need your sorry, because sorry is just a word!" Sigaw ko.

" Mam, ano ba ang kailangan kong gawin?"

" Simply, manilbihan ka sa akin sa condo ko, wala kasi akong yaya doon e!" I Said.

" Pero Mam, hindi po pwede." She Said.

" Hindi pwede?okay then simple as that." I Said at sasampalin ko na sana ang babae pero may pumigil sa akin, at tumingin ako kong sino si Niko pala. Stupid Friend.

" Ano?ba bitawan mo nga ako." I Said.

" Hindi kita bibitawan, hanggang hindi mo papatawarin ang babae na nakabangga sayo." Sabi ni Niko.

" Okay Fine.." I Said at binitawan din niya ako, pero he's wrong sinampal ko ang babae.

" Anika!tama na yan, nasasaktan siya." Awat sa akin ni Niko.

" Don't worry Niko, hindi 'yon masakit parang kagat lang 'yon ng lamok." Sabi ko at tumawa, agad naman akong hinila ni Niko palabas.

Habang si Jassy naman hindi na sumunod at tinulungan niya ang babae. Hila hila pa rin ako ni Niko hanggang nandito na kami sa Parking Lot.

" Ano ba!?" I Said at binitawan niya ako.

" Anika!may nasasaktan ka ng mga tao, dahil diyan sa mga ginagawa mo." Sabi ni Niko.

" Wala kang pakialam." I Said.

" Kaibigan mo ako kaya may pakialam ako." Niko Said.

" Kaibigan?Yes,kaibigan lang kita kaya wag kang makialam." Sabi ko.

" Ewan ko sayo Anika, hindi ko man alam kong bakit ka nagkakaganyan, pero I know sa huli pagsisisihan mo ang mga ginagawa mo." Niko Said.

Hindi na ako nagsalita, pumasok nalang ako sa kotse at iniwan ko na si Jassy.


To be Continue..

INSTAGRAM: inday_giggly
TWITTER: indaygiggly

I am a Bad Girl(Completed)Where stories live. Discover now