16th Chapter

2.1K 29 0


→ Niko Point of View ←

" Huwag mo akong ihatid sa bahay, kanila Lola nalang." Sabi ni Anika.

" Why?" Tanong ko.

" Long story, mag-drive ka nalang."  Sabi niya. Nakarating na kami sa bahay ng lola niya, binaba ko agad si Anika ng may narinig akong boses.

" NASAAN SI ANIKA?PINABAYAAN MO BA SIYA HA?." Sigaw niya.

Hindi na ako kumatok pumasok nalang ako sa bahay ng Lola niya, at agad naman lumapit ang lalaki daddy niya yata at ang Lola niya at kinuha nila si Anika at pinahiga sa sofa.

" What's happening to her?" Tanong ng lalaki.

" Sir, nalasing po kasi siya e!" Sabi ko.

" Thank you, you may now go." Sabi ng lalaki at umalis na ako, pero rinig ko pa rin ang awayan ng dalawa. Hindi nagtagal sumakay na ako sa kotse konat umalis.


To be Continue..

INSTAGRAM: inday_giggly
TWITTER: indaygiggly

I am a Bad Girl(Completed)Where stories live. Discover now