Happy Halloween, România! (2014)

3 1 0

cameleonilor

cu pielea roşie pe dinăuntru

.

'' ....La auzul cuvintelor, Genevieve* icni şi capul îi alunecă mult pe spate, într-o postură nefirească ca o minge de paie. Scoase un ţipăt ascuţit şi cristalele celor o mie şi o sută de candelabre de sub cupola imensei boltiri de piatră scânciră cu glas de copil. Începu să se clatine. La început uşor, abia perceptibil, apoi din ce în ce mai puternic ca purtată frenetic de ritmul ascuns al unei partituri de swing neauzite. Vitraliile zăngăniră înfiorător şi plumbii lor ţâşniră în aer. Legendele lumii admirate de-a lungul atâtor veacuri se risipiră sfărâmându-se cu zgomot de granitul rece al sălii în miliarde de cioburi multicolore.

Pricepură prea târziu. De la înălţimea-i statuară, scăzând sub propria-i greutate precum nisipul dintr-o clepsidră Genevieve se prăbuşi. Un val uriaş de cerneală izbucni din inima ei rănită împroşcându-i pe toţi cei aflaţi de faţă. Mulţimea îşi feri chipul cu scârbă.

Murea sub privirilor lor şi în sala tronului coborî îndurerată, tăcută, Luna. În locul acela în care atâtea generaţii de oameni cunoscuseră numai veselia şi cântecul acum se aşternu răcoarea morţii şi a singurătăţii. Amuţiră.

La picioarele lor sta inert tot ce iubiseră şi veneraseră mai mult. Blestemaţi erau şi blestemaţi vor fi ei în toţi vecii vecilor. Ştiau că Pruncul Omului, va tresări speriat în somn, şi că mamele tuturor pruncilor de-acum vor trebui să desfacă scoici cu descântece pomenind de această zi pentru a risipi din preajma casei duhurile rele slobozite pe pământ. Ştiau că nimeni nu le va mai purta numele, iar în serile cu lună plină cei mai puternici tinerii din clan vor dansa pe jăratic cu tălpile goale jurând răzbunare...dincolo de tărâmul oricărei vieţi. Şi cum să nu vrei să mori, dar şi cum să poţi trăi de vreme ce şi sufletul le va fi etern hărţuit şi fără pavăză. Vai! Vai, mie! se căina disperat fiecare cu sufletul încovoiat de povara ruşinii ... Vai nouă! murmurau ei sărutând printre lacrimi cioburile risipite de sticlă ...

(aici lipseşte o frântură din text!)

...ei toţi, care odată au fost mândri de numele lor şi care apoi au îmbrăcat neamul în zeghea umilinţei fără măsură ''

...mai mult nu conţinea acel pergament. Aşa l-am găsit. O mână neştiută smulsese din textura lui o bucată, exact din locul de unde începea lungul şir de nume, al celor sub privirile cărora căzuse răpusă Frumuseţea Lumii.

Moarte fără odihnă lor dincolo de viaţa veşnică şi siluitorului de text!

* Genevieve: sfântă protectoare a oraşului Paris, care prin curaj şi rugăciune a salvat citadela de pustiirile barbarilor conduşi de hunul Attila.

Happy Halloween, România!Read this story for FREE!