18. Về chuyện phong tình

1.5K 191 21

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nổi điên kéo Giang Trừng tới làm một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

- Giang Trừng, ta tò mò một chút, mẫu người lý tưởng của người là thế nào?

- Không có, hợp thì sẽ nói chuyện, không hợp thì khỏi mất thời gian – Giang tông chủ tỉnh bơ uống trà, cũng không xem đây là chuyện gì to tát.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút:

- Loại hình yểu điệu thục nữ, mỹ nhân lả lướt?

Giang Trừng nhăn mũi, ném cho một chữ "Phiền"

- Vậy, loại cương trực cường ngạnh, mạnh mẽ bá đạo?

Giang Trừng hừ một câu: "Ta tìm Vân Mộng gia mẫu, không tìm Vân Mộng gia chủ"

- Vậy, loại ôn nhu hiểu chuyện?

Giang Trừng ngẫm nghĩ: "Có vẻ hơi tẻ nhạt?"

- Loại hình cầm kỳ thi họa tinh thông thì sao?

Giang Trừng lắc đầu: "Làm ta liên tưởng Nhiếp Hoài Tang, ám ảnh hơi lớn rồi"

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng phát bực:

- Thế rốt cuộc người má nó muốn loại hình nào hả???

Giang Trừng cúi đầu nhấp trà:

- Ai cũng được, hợp thì sẽ nói chuyện, không hợp thì khỏi mất thời gian!

Ngụy Vô Tiện:...

____________

Hẳn là "Ai cũng được".

Em này, được không?

Em chính là một người đẹp mặt mộc, dịu dàng nghe lời, cần kiệm đảm đang, gia thế thanh bạch, tu vi không quá cao, tính cách không quá mạnh mẽ, nói không quá nhiều, giọng không quá to, tiêu tiền không quá bạo. Lại còn đối xử tốt với Kim Lăng đại tiểu thư vô cùng!!!

Nên, Giang tông chủ, mình tham gia Phi thường hoàn mỹ cùng nhau đi!!!!

Nên, Giang tông chủ, mình tham gia Phi thường hoàn mỹ cùng nhau đi!!!!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lý do F.a là đây

Ai load hộ tui cái thằng kén cá chọn canh này mới =))

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!