7th Chapter

3K 53 0


→ Niko Point of View ←

Naglalakad ako ngayun patungong school actually new school ko. Bago akong lipat ng school kasi si Mom and Dad are in London para sa business nila kaya ito naninirahan ako sa Grandma ko.

Habang nagmamadali akong naglakad dahil in 1min mag sta-start na ang Class ko ng biglang may nakabanga sa akin.

" What The F*ck!" Sigaw ng babae sa akin habang nakatingin siya sa dress niya.

" Miss Sorry talaga." Sabi ko naman at pinunasan ang damit niya ng panyo dahil natapunan kasi ito ng coffee na dala dala niya.

" Don't touch my dress, mahal to mahal pa ito sa buhay mo."Mataray niyang sabi kaya tumigil ako sa kakapunas ng damit niya.

" Alam mo ang bobo mo!pag pinunasan mo ba ang dress ko mawawala ang mansiya? ano 'to magic?" Mataray na naman niyang sabi.

" Hindi ko talaga sinasadya Miss." Pag-mama kaawa ko.

" Hindi mo sinasadya, Obviously hindi mo sinasadya. Wow ha!nasadya na nga sinasabi mo pa na hindi mo sinasadya." Sabi niya.

" Miss Sorry pero nagmamadali ako mag sta-start na ang class ko, basta miss sorry." Sabi ko at umalis na.

To be Continue..

INSTAGRAM: inday_giggly
TWITTER: indaygiggly

I am a Bad Girl(Completed)Where stories live. Discover now