Ten

41.1K 892 81

AWTOMATIKONG LUMIPAT ang tingin nina Rebecca at Ronaldo sa anak nilang si Princess pagkatapos ng mga natunghayan sa telebisyon. Hindi sila nagkamali sa inaasahang makikita. Ang malayang paghikbi nito na halatang pinipigil ang sariling umiyak at ilabas nag masakit na nararamdaman na nagpapahirap sa damdamin nito ng mga sandaling iyon.

“Anak..” mahinang wika ni Rebecca.

Tumayo si Princess. Patuloy pa ring pinipigilan ang pagbuhos ng kaniyang mga luha. Pahikbi-hikbing nilisan nag salas at mabilis na umakyat sa kaniyang kwarto.

Pagkapasok na pagkapasok ni Princess sa kaniyang kwarto ay ikinandano niya iyon. Gusto niyang mapag-isa. Pagkatapos ng lahat ng masasayang ala-alang namagitan sa kanila ni Aero ay iyon lamang ang igaganti ng binata sa kaniya? 

Pagkatapos nitong sabihing mahal na mahal siya nito, hindi pala nito magawang ipagtanggol siya sa harap ng maraming tao? Sa ganoong paraan pa niya malalaman na hindi totoo lahat ng mga sinabi nito sa kaniya? Lahat ng pangakong binitawan nito sa kaniya. Ang masakit pa nito, ipinamukha pa nitong hindi siya ang klase ng babaeng magugustuhan nito? Bakit? Dahil ba isa lang siyang guro, na hindi kayang ipagmalaki? Hindi tulad ng mga babae niya na pawang mga modelo? 

Isang bagay pa ang hindi makakaligtas sa mga narinig niya ay ang malamang may present partner pala ito na buong tapang na ipinagmamalaki nito na isang modelo. Na ipinagmamalaki pa nitong hot and sexy? Na kasama niya iyon ng mga oras na iyon? Kaya ba ilang araw na hindi na ito nagpakita man lang sa kaniya o tumawag man lang para kumustahin siya? Ang lagay niya? iyon naman pala’y may pinagkakaabalahan na ibang babae. Na habang alalang alala siya sa mga nagyayari, ay nagpapakasaya lang pala ito?

Anong klaseng pasakit ba ang gusto ni Aero na maramdaman niya? ano bang kasalanan niya rito? Dahil ba sa unang pagkakataon ay nireject niya ito? Kaya naisipan nitong gantihan siya? Paibigan siya pagkatapos ay ipahiya?

Sweet revenge.

Hindi niya akalaing napaniwala siya ni Aero sa mga salita t pangako nito sa kaniya. She really appreciates him lalo na nang malaman niyang kinausap pala nito ang magulang niya para pangakuan na hinding hidni siya sasaktan nito. Ganoon ba kakapal ang mukha ng lalaking ito kaya pati pamilya niya ay ginamit para lamang siya gantihan? Para papaniwalain sa mga kasinungalingang sinabi nito sa kaniya? Hindi ba nakayanan ng pride nito na isang guro lang ang magbabalewala at magrereject sa kaniya? Sa kaniya na hinahabol at kinababaliwan ng mga kababaihan?

Tama nga pala siya. Higit pa ang kaya nitong gawin kumpara sa ginawa ng ex-boyfriend niya sa kaniya. Kung noon ay madali siyang naka-move on, ngayon ay hindi niya alam kung paano sisimulan ang pagmo-move-on. Bakit kailangang paabutin pa sa puntong hindi lang niya ito basta mahal, kung hindi mahal na mahal. Hindi niya alam kung kailan nagsimula iyon, basta ang pagkakaalam niya ay nagising na lamang siya isang araw na hinahanap-hanap niya ang presensiya nito.

Paano niya sisimulang bumangon ulit? Oo nga’t pagkatapos ng pahayag na iyon ni Aero ay siguradong lulubayan na siya ng isyu, pero ang pangakong nananatiling nananalaytay sa kaniyang puso ay hindi niya malulubayan basta-basta.

Hgidni lang basta iyak, kung hidni hagulhol ang nananaig sa kabuuan ng kwarto ni Princess. Wala siyang gustong makausap, wala siyang gustong makita, at wala siyang gustong pakinggan. Ang tanging magagawa lamang niya ay sisihin ang sarili dahil nahulog siya sa bitag nito ng dahil sa sariling kasiyahan na naramdaman kasama ito. Kung bait bigla bigla ay naniwala siya sa mga sinabi nito sa kaniya.

Ruined HeartTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon