Six

22.1K 495 0

NAGMADALI si Aero sa paliligo at pagbibihis pagkataposm makatanggap ng tawag mula sa magulang ni Princess. At mabuti na lamang ay mabilis siya kumilos. Tamang tama naman at wala na siyang schedule ng gabing iyon. Balak niya anang magpahinga. Ilang minuto pa lamang siyang nakakaidlip ay tumunog na ang kaniyang cellphone.

“Hoy sino ka? Bro?” tanong ng kapatid na si Wade ng magkasalubong sila sa hagdan. Ngunit agad ding nakilala ng magkalapit sila. Tumawa pa ito ng malakas. Patakbo kasi siyang bumaba na hindi naman niya ginagawa dati.

“Oo ako nga!” nakangising sagot niya at tuloy-tuloy sa pagbaba hanggang marating ang main door. 

“Anong problema mo? Bakit kailangan mong magdisguise? First time ah?!” sigaw ni Wade sa nakatatandang kapatid. 

“Alam mo na iyon! I have a date!” sigaw nito.

“Mukhang seryoso ka sa babaeng iyan ah!” pasigaw na sigaw ni Wade. sa tingin niya ay seryoso ito sa ka-date nito at sigurado siyang hindi ito sa mamahaling restaurant pupunta dahil kung sa mamahaling restaurant lang ay hindi na nito kailangan pang mag-disguise ng ganoon.

Thumbs up lang ang isinagot ni Aero sa kapatid na si Wade saka diretsong sumakay sa kotse niya.

Habang lulan ng kotse ay Hindi malimutan ni Aero ang sinabi ng Papa ni Princess sa kaniya ng tumawag ito kanina.

Nagdalawang isip pa si Aero kunbg sasagutin ang tawag sa cellphone niya. Sigurado kasi siyang si Cassandra lamang iyon at baka kulitin na naman siya nito.

Ngunit ng tingnan niya ang kaniyang cellphone ay napabangon siya ng makitang Papa ni Princess ang nakarehistro sa screen. Kinuha niya kasi ang numero ng Papa ni Princess ng pumunta siya sa bahay nito upang kausapin ang magulang nito. Hindi naman iyon nagdalawang isip na ibigay sa kaniya.

“Hello Tito?” maingat na sagot niya.

“Hello iho. Pasensiya ka na sa istorbo.” sabi nito sa kabilang linya.

“Wala ho iyon. Hindi naman ako busy.”

“Iyon nga ang gusto kong malaman, kung busy ka ngayon. Kahiya-hiya man, gusto ko kasing sundan mo ang anak kong si Princess ngayong gabi. Paalis kasi siya kasama ang co-teacher nito papuntang Padis Point daw. Natatakot lamang ako at nag-aalala sa anak ko. Mas makakabuti siguro kung naroroon ka para samahan ito. Malaki ang tiwala ko sa iyo Aero.”

Napangiti siya sa huling sinabi nito. Nagkapalagayan na kasi sila ng loob ng pumunta siya sa bahay ng mga ito ng ipagpaalam ang panliligaw niya kay Princess. Mabait ang magulang ni Princess at iyon ang dahilan kaya nagkasundo sila.

“No problem Sir! Saka hindi ho ba’t patutunayan ko sa inyong seryoso ako sa anak niyo? Salamat naman ho at ipinaalam niyo sa akin na may lakad niya. Salamat ho sa tiwala. Pupuntahan ko ho siya ngayon din.”

“Thank you Aero. Isa pang bagay ang gusto kong malaman mo, ikaw ang unang lalaking pinagkatiwalaan kong mag-alaga kay Princess..”

Ruined HeartTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon