Mladosť

26 13 3
                         

Sme na tejto Zemi len raz, musíme žiť naplno a to sa dá len v mladosti. Niekto sa aj v päťdesiatke môže cítiť mladý a skúšať nové veci. Nezáleží na tom, čo si ľudia o tebe myslia, dôležité je to, čo si myslíš ty. Rob čo ťa baví. Niekedy to nemusí byť ľahké. Keď ťa sužujú problémy, nerieš ich ako dospelý ale rieš ich po svojom. Pamätaj, nesmieš prestať snívať, lebo ten, kto nemá sny, nemá ani zmysel života.

Living and dreaming // oneshotWhere stories live. Discover now