co robisz kiedy się boisz?

349 78 35

kiedy się boję, wyobrażam sobie, że morze trzyma mnie w swoich ramionach.

a ty?

a ty?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
darknessPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!