Úvod

92 3 1

Vítejte v Maho.

V zemi, jež se nepříliš neliší od té naší až na fakty, že jejími vzduchem, jejím vodou, jejím zemí a dokonce i jejími obyvateli pulzují nepatrné stopy magie. V zemi, které po staletí vládla královská rodina.
Místo, kde mísí staré zbraně, moderní technika a magie v jedno.

Vídejte v nové Maho.

Vše to začalo po tragické smrti předchozích vládců. Nikdo nevěděl, kdo to byli nebo jak se dostali k vládě. Současní vládci je kompletně vymazali z jak pamětí lidí, tak ze spisů a knih.

A pak přišli oni. Mladí sourozenci, u kterých nikdo neznal původ. Byli to mladá dívka s rudými vlasy, jež připomínaly požár a mladík, jehož vlasy připomínaly havraní křídla. Rychle přebraly otěže svých předchůdců, které podle několika teorií samy zabily. Protože vládly společně, ani jeden z nich nepřijal titul krále nebo královny. Vždy byli oslovování jako princ a princezna. Princ Tsuki a Princezna Taika.
Vládly dobře. Vládly dlouho. Ale ne věčně.

Vše to začalo během války proti Měňavcům. Nikdo nevěděl odkud odkud tato stvoření, jichž těla pokrývá tvrdý exoskelet a na jejich zádech se skví hmyzí křídla, přišla ani, co požadovala, ale unášela obyvatelé z měst a ve svých koloniích je proměňovala vlastní.
Nicméně, byli poraženi. Všechna hnízda byla zničena. Zbývalo jen jedno- zabít jejich Královnu. Ale Taika toto zakázala, proti čemuž se její bratr razantně ohradil a protestoval. Princezna udělala z přeživších měňavců svou novou tajnou policii, vedenou jejich královnou- Mottou, jak ji Taika pojmenovala.

Tsuki nesouhlasil celou dobu. Hádali se a postupem času začali nesouhlasit i v jiných tématech. Propast mezi nimi se rozšiřovala. Vše vyvrcholilo, když vyšla najevo šokující pravda- Taika a Motta byly milenky. Následovala hádka a poté přišla ke slovu Tsukiho magie. Mladý Princ běsnil a s mečem posíleným kouzlem vyrazil pro své sestře. Motta nedokázala dopustit, aby její láska zemřela a vrhla se před čepel. Byla okamžitě mrtvá.

Princ Tsuki byl nucen utéci. Nechtěl to udělat. Věřil, že stačilo počkat v naději, že mu sestra odpustí. Ale tu noc se v Taice něco zlomilo. Podle mnohých zešílela. Okamžitě převzala vládu nad měňavci a donutila všechny města a vesnice, které jejímu bratru přísahaly věrnost, své rozhodnutí změnit. Ti, kteří odmítly, byli zmasakrováno. Nastala krutovláda a zakázy.
A Tsuki se o tom doslechl. Nechtěl proti sestře vztáhnout ruku, ale věděl, že už nemohl couvnout.
A jsme v ústraní vznikli my.
Odpor.

Hlas lidu.

Hlas svobody.

Úvodník cvičné knihy Osvoboditelských armád Odporu

Policejní okresek hlavního města
03:51
Hlavní počítač- seznam neznámějších zločinců- extra případy:

Soubor: Nightwing
Probíhá přihlášení...

Pravá Identita: Neznámá
Věk: Neznámý
Pohlaví: Zřejmě muž
Bydliště: Neznámé
Vzhled: Nezjištěn
Dovednost: Výrazné znalosti v oblasti techniky a inženýrství, není špatný v boji na blízko
Dodatek kapitána:
Jeho dovednosti v oblasti techniky jsou neuvěřitelný. Sice se k nám dostalo jen málo z "hraček" jeho výroby, ale jejich vnitřek je nezkopírovatelný. Stále se nám nepodařilo zjistit, kde na to všeho bere materiál, či kde se tomuto naučil. Nicméně dokáže vyrobit od zbraní po granáty. Další věcí kostým, který by se dal jedině popsat, jako vystřižený z nějakého komixu, nutno dodat, že si ho sám upravil. Má v sobě zabudovaný několik typů granátů, železná lanka nebo arzenál plynů. Navíc mu pomocí nanotechnologií zvyšuje sílu i rychlost.

VigilantesPřečti si tento příběh ZDARMA!