CHAPTER VIII

5.6K 124 1
                         

DAHIL medyo maalinsangan ang panahon, naisipan ni Esang na maligo sa pool sa likuran ng malawak na bakuran ng mga Ferrer. Bitbit ang tuwalya ay nagtuloy na siya sa likod. Parang gusto na niyang umurong nang makitang lumalangoy pala roon si David.

Pansamantala siyang natulala nang umakyat sa gilid ng pool ang binata saka nag-inat na parang atleta. Nakatalikod ito sa kanya pero hindi maitatangging napaka-ganda ng katawan nito. Nauhaw siyang bigla sa nakitang view. Kung pwede lang inumin ang tubig ng pool ay ginawa na niya.

Nag-i-stretching ang lalaki at malaya niyang inalisa ang kahubdan nito. Banat na banat ang muscles nito mula sa matipunong balikat hanggang sa mga binti nitong hindi masyadong balbon. Pero ang pumukaw talaga ng pansin niya ay ang nakaumbok nitong puwit sa suot na skyblue swimming trunks. Pilya siyang ngumiti nang maalala ang sinabi sa kanya ni Fiona ukol sa mga lalaking biniyayaan ng maumbok na puwit.

Hindi na niya naiwas ang tingin nito nang humarap ang lalaki at tumambad sa kanya ang isa pang bukol nito.

Pinagpawisan yata siya nang malagkit. Pagkakita sa kanya ay nag-dive sa pool si David saka lumangoy palapit sa kinatatayuan niya.

"Maliligo ka rin ba? Come on down. Samahan mo ako dito. You'll enjoy the cool water." Akag nito.

Pero nagdalawang-isip si Esang. Naupo na lamang siya sa gilid ng pool. "Ikaw na lang, magpapahangin lang naman talaga ako." Pagsisinungaling niya.

Tumalungko si David sa semento habang naka-submerge ang buong katawan sa tubig.

"May dala kang tuwalya at undergarments tapos magpapahangin ka lang? Nahihiya ka pa rin ba sa akin? Girlfriend na kita." Kumindat pa sa kanya ang lalaki na ikinadagdag ng gumagapang na tensyon sa buo niyang katawan.

"Bakit naman ako mahihiya? Saan ako mahihiya, aber? Sa hubad mong katawan eh nakita ko na nga lahat-" natutop niya ang bibig.

Nakakahiya namang sa kanya pa mismo nangggaling iyon. "No, okay lang ako dito. Lumangoy ka na diyan." Bawi niya. Kumilos siya upang ilunoy ang dalawang paa sa malamig na tubig.

Sinamantala iyon ni David upang hilahin siya pababa sa tubig. Napatili siya sa pagbagsak ng katawan sa pool ngunit nakaalalay namang sinalo siya ni David.

Parang mapapaso siya sa pagkadaiti ng kanilang mga katawan. Ikinampay niya ang mga paa sa ilalim ng tubig upang manatiling nakalutang. Medyo malalim ang pool kaya napilitan siyang iangkla ang katawan sa lalaki.

"See, masarap, 'di ba?" ani David. Tumama ang mainit nitong hininga sa kanyang pisngi sa gahiblang pagitan nila.

"M-masarap nga." Tila naeengkantong tugon niya.

"Don't worry, hidi ka malulunod. Champion swimmer yata ang kasama mo." Pagbibida nito.

"Ah, kaya pala ang ganda ng katawan mo." Wala sa sariling sabi niya sa mahinang tinig.

"Wow, talagang tinitigan mo pala ang katawan ko kanina. Did you enjoy the view?" buyo nito.

Namula ang pisnging idinistansiya ni Esang ang sarili sa lalaki. "Masyado ka feeling, ha. Tingin mo naman sa akin, manyak?" depensa niya.

"Alam mo ba when I was in grade school, I was bullied often kasi medyo malusog ako noon. Alam mo naman na siguro kung bakit? I grew up in a family of mostly cooks. Doon ko namana ang penchant ko sa pagluluto."

Sukat doon ay muling lumapit si David sa kanya at magkasabay silang nagkamay ng mga braso habang nagpapalutang-lutang.

"Siguro ang swerte ng mapapangasawa mo. Kasi hindi na niya kailangang magluto."

"Yeah, pero mas gusto ko pa ring ang mapapangasawa ko ang magluluto para sa akin. Gusto kong inaalagaan niya ako gaya ng pag-aalagang ibibigay ko sa kanya. Actually, I rarely cook for someone. Kay mama lang o sa babaeng espesyal sa akin."

David of New York Meets Esang ng TondoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon