vat ly a2 dai hoc dien tu

2.3K 0 1

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai?

a) Trong tự nhiên tồn tại hai loại điện tích: dương và âm.

b) Điện tích nguyên tố là điện tích có giá trị nhỏ nhất.

c) Một chất điểm tích điện được gọi là điện tích điểm.

D//// Hai vật kim loại mang điện dương và âm mà chạm nhau thì sẽ trở thành hai vật trung hòa về điện.

Câu 2: Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm sẽ thay đổi thế nào nếu ta cho độ lớn của mỗi điện tích điểm đó tăng gấp đôi, đồng thời khoảng cách giữa chúng cũng tăng gấp đôi?

a) Tăng gấp đôi b) Giảm một nửa C/// Không đổi d) Tăng gấp 4 lần

Câu 3: Có 2 điện tích điểm q1, q2 bằng nhau nhưng trái dấu, đặt trên đường thẳng xy như hình bên. Đặt thêm điện tích điểm Q < 0 trên đường thẳng xy thì lực tác dụng lên Q có chiều:

A///Về phía x, nếu Q đặt trên đoạn xA.

b) Về phía y, nếu Q đặt trên đoạn By .

c) Về phía q1, nếu Q đặt trên đoạn AB.

d) a, b, c đều đúng

Câu 4: Ba điện tích bằng nhau được đặt tại ba đỉnh của một hình vuông. Gọi FAB là lực tương tác giữa điện tích đặt tại A và B. Gọi FAC là lực tương tác giữa điện tích đặt tại A và C. Thì tỷ số là:

a) B//) 2 c) 1/2 d)

Câu 5: Đặt lên mặt bàn trơn nhẵn ba viên bi nhỏ tích điện, khối lượng không đáng kể thì chúng nằm yên. Ba viên bi đó phải có đặc điểm là:

a) Tích điện cùng dấu, ở ba đỉnh tam giác đều.

b) Tích điện cùng dấu, nằm trên một đường thẳng.

c) Tích điện không cùng dấu, nằm ở ba đỉnh tam giác đều.

D//) Tích điện không cùng dấu, nằm trên một đường thẳng.

Câu 6: Cường độ điện trường gây ra do một mặt phẳng rộng vô hạn tích điện đều (mật độ điện tích là ) tại một điểm cách mặt phẳng một khoảng h có giá trị là bao nhiêu?

A//) /(20) b) (h. )/0 c) /(h0) d) /0

Câu 7: Hai điện tích Q1= 8 μC và Q2 = 5 μC đặt trong không khí và nằm ngoài mặt kín (S). Thông lượng điện trường do hai điện tích trên gởi qua mặt (S) có giá trị nào sau đây?

a) 3.10-6 (V/m) b) 3,4.105(V/m) C//) 0 (V/m) d) 9.105(V/m)

Câu 8: Trong không gian có điện trường thì vectơ cường độ điện trường luôn:

a) Hướng theo chiều tăng thế.

b) Hướng theo chiều giảm thế và vuông góc với đường sức của điện trường.

c) Vuông góc với đường sức của điện trường.

D//) Tiếp xúc với đường sức của điện trường và hướng theo chiều giảm thế.

Câu 9: Điện tích Q =  5μC đặt yên trong không khí. Điện tích q = +8μC di chuyển trên đường thẳng xuyên qua Q, từ M cách Q 40cm, lại gần Q thêm 20cm. Tính công của lực điện trường trong dịch chuyển đó.

vat ly a2 dai hoc dien tuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!