CHAPTER III

6.3K 144 0
                         

UMABOT yata hanggang dibdib ang panga ni Esang sukat sa sinabi ni Fiona. Sinadya siya nito sa AMA matapos niyang ma-comply ang lahat ng paper requirements para sa pagkuha niya ng credentials. Hindi man kasing-morbid ng naiisip niyang baka ipayari ng pinsan ang ex-boyfriend nitong si Rill, hindi pa rin siya makapaniwala sa nais nitong gawin niya.

"Ano'ng kailangan kong akitin ang boyfriend ni Rill? Eh ako nga, no boyfriend since birth pagkatapos ipapasok mo pa ako sa eksenang gan'yan."

"Hindi ko naman sinabing akitin mo si Mister Chua hanggang maging boyfriend mo siya, no? As if papatusin ka niyon, eh haling na haling kay Rill. Araw-araw ba namang pumupunta ng casino para lang magkita silang dalawa."

"Oh, eh ano 'yang sinasabi mong kailangan kong mapagselos si Rill?"

Sumipsip ng iced tea ang pinsan saka seryosong iniumang ang mukha sa kanya.

"Magkakaroon kasi kami ng gala event bukas para sa mga kliyente at suppliers ng hotel. Sigurado akong hindi palalagpasin ni Mister Chua iyon. Katulad nga ng sinabi ko kanina, kalantariin mo lang ang boyfriend ni Rill for that particular occasion. Iyong tipong magseselos ang ex-boyfriend ko at pagmulan ng away nila."

"At baka sakaling balikan ka ng baklita mong ex-boyfriend? Mag-isip-isip ka nga, Fiona. Kahit ano'ng gawin mo, mahirap nang baguhin ang preference ni Rill. Isa pa, papayag ka bang makipagbalikan doon sa kabila ng katotohanang bading siya?"

Napangiwi si Fiona. Muling humigop ng iced tea. Tumunog iyon sa ginawang pagsaid sa inumin. "Palibhasa hindi mo pa nararamdaman ang magmahal. Desperada na kung desperada pero mahal ko si Rill, eh." Humikbing saad ng pinsan.

Maigi at walang parokyanong malapit sa kanilang pwesto sa fastfood chain na kinakainan nila ng pinsan. Kung hindi ay nakakahiya ang ginagawa nitong pagda-drama.

"Nauunawaan naman kita. Ang sa akin lang, iniisip ko ang tingin ko ay mas makabubuti sa'yo. Iyon ay ang kalimutan mo na ang ex-boyfriend mo at mag-move on. Humanap ka ng tunay na lalaki. Iyong tuwid na tuwid. Kung gusto mo, tumulong pa ako sa pagkilatis para hindi ka magoyo. Magtatayo tayo boyfriend screening committee."

"Hmmp, mas madaling sabihin 'yan kaysa gawin. Pero kung ayaw mo talaga, maghahanap na lang ako ng gagawa noon. O ako na lang mismo kahit baka ika-tanggal ko pa iyon sa trabaho. Yeah, I'll do it myself." Kumbinsidong turan nito.

Nag-isip isip si Esang.

Hindi naman kalabisan ang hinihingi ni Fiona. Isang gabi lang ang event na iyon at walang requirement na makipag-lampungan siya sa boyfriend ni Rill. Ang kailangan lang niyang gawin ay landiin ang lover nito at voila, tapos ang eksena! Kahit ayaw niyang gawin ang pakiusap ni Fiona, mas ayaw naman niyang maging jobless ang desperadang pinsan kung ito mismo ang gagawa ng eksena.

"Oh siya, pumapayag na ako. Basta kapag nagawa ko na ang plano mo, sibat na ako, ha?"

Biglang sumulak ang dugo sa mukha ni Fiona at nagkabuhay iyon sukat sa sinabi niya. "Oh my goodness, are you sure?"

"Akala ko ba ikaw 'tong namimilit tapos nang um-oo ako, magtatanong ka kung sigurado ako. Ayaw mo naman yata."

"No! Aayawan ko ba ang aking brilliant revenge plot? Pero wait, ipapaalam pa ba kita kay Tita Joy? Kasi bukas ng gabi ang event at baka abutin ng madaling araw ang party so kailangang doon ka sa amin matulog."

Umiling ang dalaga. "Ako na ang bahala kay mama. Tutal naman ay tapos na ang mga gagawin ko sa school. Sasabihin ko na lang sa kanya na mag-aaply ako sa Resorts World at doon na ako tutuloy sa inyo hanggang kinaumagahan. Basta ba, back-up-an mo ang application ko."

David of New York Meets Esang ng TondoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon