Love at first sight-that was what happened between them.

Hanggang lumalim ang kanilang relasyon at naging magkasintahan sila. Noong una'y hindi niya maintindihan kung bakit ayaw ipaalam ng dalaga sa madla ang relasyon nilang dalawa.

Una, wala naman siyang sabit. Ikalawa, may sinasabi ang kanyang angkan na kilalang buena familia sa Vigan. Ikatlo, masasabing nag-uumpisa na siyang makilala sa larangan ng pagluluto. He was making a name for himself then. Hindi dahil sa pribileheyo ng pangalan ng kanilang pamilya kung hindi dahil sa sariling pagsisikap.

Ngunit nang malaman ng pamilya ni Bernadette ang tungkol sa kanilang relasyon, hayagang tumutol ang mga ito. Tradisyunal ang pamilya ng mga Ongpauco at naniniwala ang mga ito sa arranged marriage upang mapangalagaan ang legacy ng pamilya. Dahil doon, tinanggal siya ng ama ng dating kasintahan sa trabaho. Pinagbawalan na rin ng pamilya nitong magkita sila ni Bernadette. O magkaroon ng komunikasyon.

Pero hindi iyon ang kaso. He could get by without the need to work. Ang hindi niya matanggap ay nang madaliin ng magulang ng ex-girlfriend ang pakikipagkasundo rito sa isang Chinese businessman na kaibigan ng Ongpauco family.

He was left wretched and downtrodden when Bernadette broke up with him to acquiesce to the will of her family. Isinuko nito ang halos dalawang taon nilang relasyon dahil lang sa pressure ng pamilya.


"WELCOME back, brother." Mahinang tinapik ng pinsang si Klyv ang balikat ni David nang salubungin siya nito sa arrival lounge ng NAIA. Agad nitong kinuha ang isang travelling bag niya.

Ang pinsan lang ang inabisuhan niya tungkol sa kanyang pagbabalik. Lingid sa kaalaman ng kanyang mama ang pag-uwi dahil ito ang numero unong nag-udyok sa kanya na pumunta ng New York. Alam ng mama niya ang sakit na pinagdaanan niya dahil sa paghihiwalay nila nd dating nobya. Ito rin ang laging nasa tabi niya nang halos sirain niya ang buhay dahil sa nangyari.

"Dito muna ako sa Manila for a few days habang nag-iisip ng mga dapat kong gawin. Sigurado ka bang walang alam si mama sa pag-uwi ko?"

"Wala ka bang tiwala sa akin? Chicks nga naitago ko kay Marie, ikaw pa kaya sa Tita Nora?"

"Damned manwhore! Poor Marie, kung alam niya lang ang pinaggagawa mo."

"Worry not about my fiance. What she doesn't know doesn't kill her." Pagtatanggol pa ng babaerong pinsan sa sarili.

Nang sapitin nila ang parking area ng airport, agad binuksan ni Klyv ang lock ng sasakyan. Tinulungan siya nitong ikarga ang mga bagahe niya sa compartment saka sabay silang lumulan ng kotse.

Malayo-layo ang byahe mula NAIA hanggang sa condominium ni Klyv na ipapahiram sa kanya sa loob ng ilang araw. Kailangan niya ng maigsing panahon upang buuin ang planong pag-uwi sa Vigan nang hindi naghihinala ang kanyang mama na may kinalaman kay Bernadette ang kanyang pagbabalik.

"What if Tita Nora finds out? Lagot na naman ako sa mama mo dahil sa pagkunsinti ko sa kalokohan mo." Untag ng pinsan habang tutok sa pagmamaneho.

Nagkibit-balikat si David. "Knowing her, alam ko rin namang mate-trace niya na nandito na ako. Kaya mag-iisip agad ako ng palusot bago umuwi ng Vigan. Hindi ko hahayaang isipin niya na si Bernadette ang sadya ko."

Nilingon siya ng pinsan, bakas ang concern sa mga mata. "Sigurado ka na ba sa gusto mong gawin?"

Tumango siya. "It's the only way. Kahit anong pilit ko, hindi mawala-wala sa sistema ko si Bernadette. I need to talk to her...at least before she gets married. Alam kong-" hindi niya itinuloy ang sasabihin na ang pinsan na ang kusang nagdugsong.

David of New York Meets Esang ng TondoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon