Prologue

123 4 0
                         

Is there something bothering you?

Allison High Academy ay napakalayong lugar na halos kaunti lamang ang nakaka-alam, sabi naman ng mga iba, napaka-misteryo ng paaralang ito.

Opinyon naman ng iba: Mga halimaw, bampira, aswang at kung anu-ano pang mga pantasya ang kanilang pinagsasa-sabi, ngunit para kay Dawn Zera Zobelle siya mismo ang magpapatunay na walang katotohanan ang kanilang mga sinasabi... Na totoong tao ang mga nasa loob ng paaralang ito.

May tanong ako? Ano ba ang laging ginagawa sa eskwelahan?

Projects
Exams
Minsan Assignments
Recitation
Activities at etc.

Pero para kay Dawn Zera Zobelle,
Suntukan at bugbugan, Death threats, gang fights, barahan at bastusan and most of all ay ang paghahanap at pakikibaghabulan kay kamatayan.

Minsan nga napapa-isip ako kung makaka-uwi pa kaya akong buhay? Paano kung hindi na? Paano kung huli na? Kakayanin ko kaya hanggang huli? O susuko lang rin ako gaya ng mga taong walang bilib sa sarili at nagsa-sabing 'tama na... Tumigil kana... Di mo na kaya...'

Sana kayanin ko kahit masakit... Paano ko kaya malalaman kung di ko susubukan diba?

Kaya't pasukin natin ang KEEP OUT ZONE ng Allison High Academy.

ADVICE: Always keep your eyes wide awake, and always go to your real destination. And don't let your opponent distract you.

---

Thank you po sa pag babasa ng
A. H. A .

Don't forget to vote and write your comments!😘😘😘🙂🙂🙂

Allison High AcademyWhere stories live. Discover now