Four

28.2K 569 5

“AERO, HONEY SAAN KA BA GALING? Pinuntahan kita sa condo mo kanina pero wala ka. Tapos kanina pa ako naghihintay rito sa studio. Bakit ngayon ka lang? Hindi mo man lang ako tinawagan?” wika ng nagpupumilit na ex-girlfriend ni Aero na si Cassandra.

“Ang dami mong tanong? Baka nakakalimutan mong wala na tayo.” Naiinis na wika ni Aero. Nagpalit siya ng damit para sa pictorial. Kasama niya sa dressing room niya si Cassandra.

“Honey.. huwag mo naman akong ganituhin. I miss you!” hinalikan siya nito sa may leeg.

“Cassandra please?”

“Bakit ka ba ganyan Aero? dati naman gustung gusto mong ginagawa ko ito sa iyo!”

“Pwes, hindi na ngayon. Saka Cassandra wala ka ng karapatang umasta ng ganyan dahil wala tayo relasyon. Tandaan mo iyan.”

Sumimangot si Cassandra. Humarap kay Aero saka ipinulupot ang mga kamay sa leeg nito. Akmang hahalikan nito ang binata sa mga labi ngunit mabilis itong nakailag.

“Cassandra huwag mong hintaying ipagtabuyan kita rito. Hindi mo naman siguro gustong mapahiya hindi ba?”

Umismid ang dalaga saka lumayo sa kaniya. “I better go! Bye.”

“Go to hell!” mahinang wika ni Aero. Inis na inis siya sa babaeng naghahabol sa kaniya kahit tapos na wala silang relasyon. Sexy at maganda si Cassandra. Lalong nakakadagdag ng kaseksihan nito ang pagsusuot nito ng mga damit na halos kita na ang lahat. Gustung gusto niya ang company nito ngunit nagsawa rin siya. Pinapaligaya siya nito sa kama, ginagawa lahat ng gusto niya pero hindi pa rin siya makuntento. Madali talaga siyang magsawa. Palibhasa nakukuha niya ang lahat ng gusto niya. At nang nakilala niya si Princess ay napagtanto niyang may kulang. Walang iba kung hindi Love.

Awtomatiko siyang napangiti ng maisip na naman niya si Princess. Kakaiba ang babaeng iyon kumpara sa mga nakilala niya. Parang nag-eenjoy siya sa pangungulit rito. Iyon ang unang pagkakataon na nangulit siya ng babae and he enjoys it. Unang pagkakataon rin na nakatanggap siya ng rejection at mula pa iyon sa isang babae. Kailanman ay hindi siya nahirapang makuha ang isang babae, ang mga ito pa nga ang kusang lumalapit sa kaniya. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi niya hinangad na makuha ito in a way of sexual interest, ang hangad lamang niya ay makasama ito, makausap at makita, kuntento na siya roon. Kakaibang saya ang nararamdaman niya kapag nakikipagbiruan ito sa kaniya na kailanman ay hindi pa niya naramdaman sa ibang babae. Iba rin ang impact sa kaniya ng ngiti nito. At natutuwa siya kapag sinusungitan siya nito.

Malakas yata talaga ang tama niya kay Princess. Nanghihina siya kapag nakikita niya ang maamo nitong mukha at mala-anghel na mga ngiti. Para siyang lulutang. At ang unang pagkakataon na halikan niya ito, matindi ang epekto niyon na para bang gusto niya itong halikan palagi. Marami na siyang nahalikang babae, mas matindi pa sa namagitan sa kanila ni Princess. Smack lang ang halik na namagitan sa kanila pero hinahanap hanap niya iyon. 

Aminado siya sa sarili niya na totoo lahat ng sinabi niya kay Princess, na tinamaan siya ni Kupido. Naging challenge sa kaniya ang pambabalewala nito sa rebelasyon niyang gusto niya ito. Na Hindi big deal rito na gusto niya ito. Hindi niya inakalang may ganoon pa palang babae. At sa tingin niya ay ito na ang hinahanap niya. Iyong tipong paghihirapan niya. May narinig kasi siyang kasabihan mula ulit sa Lola niyang maraming alam pagdating sa mga kasabihan na kapag pinaghirapan mong kunin ang isang babae, magtatagal ang relasyon niyo at siguradong habang buhay kayong magiging masaya dahil sa lahat ng bagay, pagkatapos ng hirap, kapalit niyon ay lubos na saya.

Ruined HeartTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon