For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

ba hong tran 1

142 0 0

TXT tiểu thuyết download, mời đăng ký txt. zhuike. net

WAP tiểu thuyết đọc, mời đăng ký wap. zhuike. net

Bá hồng trần

Tu đạo cấp bậc phân chia

Trong quyển sách tu đạo cấp bậc dùng: khinh thân, nuôi dưỡng mệnh, hóa tinh, hóa khí, Hóa Thần, hóa hư, hóa đạo. Bảy cấp bậc bản tóm tắt như sau:

1, khinh thân: khinh thân kiện thể;

2, nuôi dưỡng mệnh: ích thọ thêm tuổi;

3, hóa tinh: luyện hóa trong tinh;

4, hóa khí: luyện hóa chân khí ( Kết Đan );

5, Hóa Thần: luyện hóa Nguyên Thần ( Nguyên Anh, âm thần, Dương Thần );

6, hóa hư: luyện hóa hư không ( kim tiên, La Hán, Bồ Tát );

7, hóa đạo: luyện hóa đường lớn ( Phật )\ ');

Hướng bạn đọc giải thích! Gần nhất bận quá!

Đầu tiên hướng chú ý quyển sách bạn đọc tạ lỗi . Gần nhất thật sự bận quá, máy tính nửa tháng không mở, cũng không còn thời gian mã tự. Không bao lâu nữa, đổi mới hội mau chóng khôi phục. Xin yên tâm, tuyệt không TJ! \ ');

Mở đọc sông Hoài

Vì cái gì trước tiên là nói về hắn ni? Bởi vì có lẽ có chút ít độc giả không biết rõ sông Hoài vì sao thì ngăn năm năm vẫn nhớ mãi không quên thức tỉnh. Nguyên nhân có nhị:

Nhất, năm đó là hắn Lasso tỉnh đi trên núi nhìn Lưu Tinh vũ, đối thức tỉnh lọt vào đắc ý ngoại gánh vác lấy gián tiếp trách nhiệm, mặc dù không ai trách cứ hắn, nhưng hắn trong lòng bất an.

Nhị, hắn và thức tỉnh hữu tình thật là sâu đích, vậy có phải hay không thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ cảm tình, mặc dù trong sách giao đãi đơn giản, nhưng trên thực tế hắn đối thức tỉnh cảm tình có một số không thuần, xen lẫn theo một ít đồng tính luyến ái thành phần. Cẩn thận độc giả có lẽ còn nhớ rõ, hắn quay Lưu Tinh vũ là hứa qua nguyện , trong sách không minh viết cụ thể hắn cho phép cái gì nguyện, nhưng tin tưởng chư vị độc giả năng đoán được chút ít mặt mày, này ở phía sau còn muốn giao đãi. Hắn đối thức tỉnh ôm theo dị dạng yêu say đắm cùng thật sâu áy náy, cho nên mới không tiếc dư lực địa phải tìm được biến chất sau đích thức tỉnh.

Cái go trên hai điểm nguyên nhân, sông Hoài tính thủ hướng là song hướng , là một hoài niệm lúc nhỏ đồng bọn so sánh trọng cảm tình người. Đương nhiên tính cách làm người của hắn, trong sách từ nay về sau còn muốn toàn diện miêu tả. Dù sao hắn là thứ hai đại nam trư bàn chân.

ba hong tran 1Đọc truyện này MIỄN PHÍ!