LA MARE - LES MARES

7 1 0


26/09/2017

A altra dona, una carícia,

a l'amant, una besada,

abraçades repartides

el somriure d'una fada.


Uns llavis cura-ferides,

una paraula calmada,

l'aixopluc quan plora el cor,

una veu que ens dóna ales.


Esguard que sempre vigila,

la tendresa en la mirada,

dues mans que tot ho lliuren...

i res a canvi demanen.


Àngels de la Torre Vidal (c)

Del Poemari inèdit: "Alliberant Paraules"

Dedicat a les dues àvies dels meus fills en particular i a totes les àvies en general.

Imatge: xarxa - No consten crèdits d'autor

Imatge: xarxa - No consten crèdits d'autor

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
ALLIBERANT PARAULESRead this story for FREE!