DESA'M

6 1 0

22/09/2017

Desa'm amb una rialla,

guarda'm sense tristor,

fes-me un petó a la galta,

i un manyac dintre del cor.


I gira cua i agafa

claus per tancar-ho bé tot,

aquell bes i la paraula,

de la flaire dels meus mots.

I quan la besis amb ànsia,

o la despullis al jóc,

fes-li sentir amb la mirada,

allò que no he sentit jo.


Àngels de la Torre Vidal (c)

Del Poemari inèdit: "Alliberant Paraules"

Imatge: xarxa - no consten crèdits d'autorOops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


ALLIBERANT PARAULESRead this story for FREE!