QUAN...

4 1 0


18/09/2017

Quan vingui el vent de l'oblit,

quan les mans estiguin semes,

quan aquest mal maleït

s'emporti les meves lletres;

quan sigui ben lluny d'aquí,

quan ja no senti que em beses,

i la punta dels meus dits

no et dibuixin amb tendresa...


Només demano un desig,

deixa enrere la tristesa,

guarda'm al fons del pit

i segueix per la vereda.

No deixis mai el camí,

i no miris mai enrere.


Àngels de la Torre Vidal ©

"Per a l'Home que Estimo"

Del Poemari Inèdit "Alliberant Paraules"

Imatge: xarxa


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
ALLIBERANT PARAULESRead this story for FREE!