Two

42.7K 765 14

MATAMLAY si Princess ng mga oras na iyon habang nag-aayos ng mga records niya dahil sa pagod vat puyat dahil niyaya siya ng mga estudyante niyang maki-join sa despedida ng mga ito. Gabing-gabi na siyang nakauwi at saglit lang siyang nakatulog ng ayos dahil may isang taong pilit na sumisiksik sa isip niya ng nagdaang gabi. Gawain na niyang ayusin iyon pagkatapos ng graduation ceremony dahil magiging abala sila sa pagpirma ng mga clearance ng mga estudyante. Hindi kasi maaaring basta lamang silang pumirma, kailangan masigurong complete na ang mga ito sa mga subjects.

“Miss Baller pinapatawag ka sa Office of the President.” Tawag sa kanya ng co-teacher niya na hawak pa ang telepono.

Gulat ang gumuhit sa mukha ni Princess. Katakot-takot pa naman kapag ipinapatawag sa Office of the President. Dalawa lamang ang maaaring matunghayan niya, kapag hindi good news, bad news!

“Okay! Sige pupunta na ako.” Nagmadali siyang tumayo saka lumabas ng faculty room patungo sa Office of the President.

Bago kumatok ay huminga muna ng malalim si Princess. Gusto niyang ihanda ang kaniyang sarili sa maaaring mangyari. Kung anu anong negative things tuloy ang pumapasok sa isip niya.

Kumatok siya sa pinto saka binuksan iyon. Kumunot ang noo niya ng makapasok siya sa loob. Nakatalikod ang upuan ng President. Masyadong mataas iyon kay hindi kita kung sino ang nakaupo roon.

“G-Good Afternoon Mrs. President.” Nauutal na bati niya.

Nandilat ang mga mata ni Princess nang humarap ang upuan ng President. Ibang tao ang nakaupo roon at isang lalaki pa. Ang taong pilit na nagsusumiksik sa isip niya ng nagdaang gabi. S-Si Aero? Sigaw niya sa isip.

“You are Miss Princess Lhyn Baller, right?” tanong ni Aero.

Ilang Segundo pa ang lumipas bago niya nabawi ang kaniyang pagkagulat. Anong problema ng lalaking ito? Anong kailangan niya sa akin? Bakit ganoon siya makatingin? Princess! Oo nga’t humahanga ka sa kaniyang taglay na kakisigan at kagwapuhan, pero utang na loob huwag na huwag kang magpapakita ng paghanga sa kaniya! Iisipin niyang katulad ka ng mga babaeng naghahabol sa kaniya at baka hindi ka niya irespeto bilang guro. Nasa loob pa naman kayo ng unibersidad!

“Y-Yes Sir..”

Matagal na tinitigan ni Aero ang mala-anghel na mukha ni Princes. Napakasimple nito at napaka-amo ng mukha. Kahit sino ay Hindi imposibleng mahulog rito. Kanina ay pinakiusapan niya ang Auntie niya na okupahin niya muna ang opisina nito ngayong araw na ito upang makapagpahinga sahil alma niyang walang basta basta pumapasok sa opisina nito kung hidni ipinatawag. Nagtaka ang kaniyang Auntie pero hindi na siya nito masyadong inusisa, sinabihan na lamang siya nito na huwag lalabas ng opisina niya dahil baka magkagulo sa kampus. May ilan pa kasing estudyante ang mga nag-eenrol at nagco-compli. Lingid sa kaalaman nito ay isang babae ang dahilan niya kaya gusto niyang pumunta sa unibersidad. Mula kasi kahapon ng matapos ang graduation ceremony hanggang sa pag-uwi ay hindi mawala sa isip niya ang inosenteng mukha ng gurong iyon. Nang makarating sa office ay agad niyang hiningi sa sekretarya ng Auntie niya ang files ng lahat ng guro sa highschool department. Ibinigay agad iyon dahil siguro ay nahiyang tanggihan siya. Hindi siya nahirapang hanapin ang files ni Princess. Hindi niya maintindihan ngunit parang nakaramdam siya ng saya ng makitang single pa ito. Napakalakas kasi ng dating ng babaeng kaharap niya ng mga sandaling iyon sa kaniya. Ngayon lamang siya na-amaze at pumuri ng kagandahan ng isang babae. Isa pa, kitang kita rito na isa itong respetado at kagalang galang na babae Hindi katulad ng mga nakikilala niya.

Ruined HeartTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon