Pelipur Lara

16 1 0


Wahai Allah, dengan Al-Qur'an karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada hamba. Jadikanlah al-Qur'an sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi hamba.

Wahai Allah, ingatkanlah hamba bila ada ayat yang hamba lupa mengingatnya. Ajarkanlah pada hamba, ayat yang hamba bodoh memahaminya. Karuniakanlah kepada hamba kenikmatan membacanya, sepanjang waktu, baik tengah malam atau tengah hari. Jadikanlah Al-Qur'an bagi hamba sebagai hujjah, ya Rabbal 'alamin.

Wahai Allah, karuniakanlah kebaikan bagi hamba dalam beragama, yang merupakan kunci kehormatan bagi hamba. Karuniakanlah kebaikan kepada hamba di dunia, yang merupakan tempat hamba menjalani hidup. Karuniakanlah kebaikan akhirat bagi hamba, yang merupakan tempat hamba kembali. Jadikanlah kehidupan hamba senantiasa lebih baik. Jadikanlah kematian sebagai kebebasan hamba dari segala keburukan.

Wahai Allah, jadikanlah umur terbaik hamba di pengujungnya. Jadikanlah amal terbaik hamba di penutupnya. Jadikanlah hari-hari terbaik hamba saat bertemu dengan-Mu.

Wahai Allah, hamba memohon kepada-Mu kehidupan yang baik, kematian yang normal, dan tempat kembali yang tidak menyedihkan dan terhindar dari prahara.

Wahai Allah, hamba memohon kepada-Mu permintaan terbaik, doa terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, pahala terbaik, kehidupan terbaik, kematian terbaik. Kuatkanlah hamba, beratkanlah timbangan kebajikan hamba, realisaskanlah keimanan hamba, tinggikanlah derajat hamba, terimalah shalat hamba, ampunilah dosa-dosa hamba.

Wahai Allah, hamba memohon karunia yang wajib Engkau berikan, ampunan yang harus Engkau karuniakan, keselamatan dari segala dosa, ghanimah dari segala kebajikan, dan kemenangan mendapat surga, serta keselamatan dari api neraka.

Wahai Allah, karuniakanlah kebaikan bagi hamba dalam segala urusan, berikanlah pahala kepada kami dari segenap luka dunia dan siksa akhirat.

Wahai Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepada-Mu, yang membatasi antara kami dan perbuatan maksiat kepada-Mu, dan anugerahkanlah ketaatan kepada-Mu yang akan menyampaikan kamai ke surge-Mu, anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan rigannya bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran, penglihatan, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidu, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami ada dalam urusan agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia ini adalah cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Janganlah Engkau jadikan berkuasa atas kami, orang-orang yang tidak mengasihi kami.

Wahai Allah, jangan pernah Engkau tinggalkan dosa, melainkan Engkau ampuni. Tidaka ada kegalauan kecuali Engkau berikan jalan keluar, tidak ada utan kecuali Engkau penuhi, dan tidak ada satu kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi, wahai Tuhan semesta alam.

Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, serta jagalah kami dari api neraka. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad, keluarga, serta para sahabat terpilih. []

Cuap-cuap Islami Read this story for FREE!