3: Khái niệm chung về quy hoạch đô thị?

4.4K 5 0

Câu 3: Khái niệm chung về quy hoạch đô thị? Yêu cầu đối với quy hoạch đô thị? Mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của công tác quy hoạch xây dựng đô thị?

Có 2 khái niệm về QHĐT trong khi làm bài chúng ta có thể nêu một trong 2 khái niệm ra hoặc nêu cả 2 cũng được

* Khái niệm chung về QHĐT : QHĐT hay còn gọi chung là quy hoạch không gian đô thị nghiên cứu có hệ thống những phương pháp để bố trí hợp lý các thành phần của đô thị phù hợp với những nhu cầu của con người và điều kiện tự nhiên đồng thời đề ra những giải pháp kĩ thuật để thực hiện các phương pháp bố trí đó

Hoặc QHĐT là việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị hệ thống công trình hạ tầng kĩ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.

* yêu cầu đối với QHĐT(SGT)

- Cụ thể hoá Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia và các quy hoạch vùng liên quan; phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch phát triển các ngành trong phạm vi đô thị; bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hoà giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân.

- Dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển của đô thị; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn khác có liên quan.

- Bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm hoạ ảnh hưởng đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan, bảo tồn các di tích văn hoá, lịch sử và nét đặc trưng địa phương thông qua việc đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch đô thị.

- Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đất đô thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

- Bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm; phát triển hài hoà giữa các khu vực trong đô thị.

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác.

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; bảo đảm sự kết nối, thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và sự liên thông với các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và quốc tế.

* mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của công tác QHXDĐT

- Tổ chức sản xuất : phân bố hợp lý các khu sản xuất trong đô thị cần giải quyết tốt các mối quan hệ giữa hoạt động sản xuất của các khu công nghiệp với bên ngoài và các hoạt động khác của các khu chức năng trong đô thị đó là mối quan hệ giữa các khu ở của dân cư với hoạt động sản xuất trong môi trường và làm việc.

- Tổ chức đời sống :

+ tạo cơ cấu hợp lý trong phân bố dân cư và sử dụng đất đai đô thị

+ tổ chức tốt mối quan hệ giữa việc xây dựng các khu nhà ở, khu tập thể và dịch vụ công cộng, khu nghỉ ngơi giải trí cũng như việc đi lại và giao tiếp của người dân đô thị

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và môi trường đô thị

+ tạo cho đô thị một đặc chưng riêng và hình thái kiến trúc đẹp hài hòa với thiên nhiên môi trường và cảnh quan

+ xây dựng bố cục không gian kiến trúc, xây dựng vị trí và hình khối kiến trúc của các công trình chủ đạo,xây dựng tầng cao, màu sắc và một số chỉ tiêu cơ bản trong quy hoạch

+ để đô thị phát triển bền vững cần chú ý mối liên hệ con người với thiên nhiên.

* Các loại đồ án QHXDĐT

- Quy hoạch chung ( tổng thể)

- Quy hoạch phân khu

- Quy hoạch chi tiết

3: Khái niệm chung về quy hoạch đô thị?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!