🔥AUTHOR'S NOTE🔥

616 26 6

Hi readers ,

Sorry guys madami lang ginagawa ko dahil sa school at may mga projects pa kaming ginagawa. Kaya sorry talaga sana di parin kayong mag sawa na basahin ang The Clash of Amazona Girls vs Cassanova Boys
please vote guys thanks sa mga readers at sa mga nag vote.

I LOVE YOU READERS

AUTHOR

Thanks Kay
@Zhisha4ever- Ms.Sungit-Maldita meets Mr.Joker-Handome and The Clash of Amazona girls

@youth_infinity- The Campus Hearttrob

The Clash of Amazona Girls vs Cassanova Boys (Onhold)Where stories live. Discover now