As A Guest At Children School

2 0 0

GRACIELLE TUNDANGAN SIDE STORY

Buwan ng Setyembre 2017. Halos puspusan akong makapag-aral sa isang kurso ng kolehiyo na ang layunin ay maging isang pediatrician. Dahil naka-2nd level na ako nito, tila nahihinaan na ang loob ko nang kaunti kung kakayanin ko nga bang makapasa sa kabila ng pinagdaanan ko na ukol sa pagbisita ko ng labi ng aking ina mga walong buwan na nakalipas at ang pangamba kong mabibitaw ang pagsasama kay Jomart nang dahil sa daddy ko na patuloy ang nakikisalamuha sa kanya. Upang maibsan ang ganitong pagsubok sa akin, napasyahan akong makapunta sa isang pre-school na kung saan ako nakapasok noong bata pa ako.

Buti na nga na pumayag ng isang guwardiya ng nabanggit na pre-school para humingi ng pahintulot na makapasok ako sa loob dahil may dala pala ako ng recent ID ng pinapasukan kong kolehiyo. At buti na nga simple lang ang porma ng kasuotan ng damit ko na kaaya-aya sa mata ng mga guro at mga bata na mapatunayan na mabait at matapat ako sa kanila.

Sa pagpasok ko sa loob ay minsan akong kinukumusta ang mga mumunting bata kasabay sa pagtuto ng mga pangmadaliang pag-aaral at paglalaro ng toys nila sa pamamagitan ng gabay ng mga guro. Pagkaraan ng ilang pagtungo ko sa iba't-ibang silid ay may isang babae na tila balak kinukumusta niya ako.

"May kailangan mo ba sa amin, miss?" ang tanong ng isang babae ng pamunuan ng pre-school.

"Ahm," ang sabi ko, "tinitignan ko lang dito, kasi na-miss ko itong school noong bata pa ako. At saka sinubukan ko lang na bumisita dito kung nariyan nga ba ang kakilala kong teacher para magkamustahan lang."

"Ah, gano'n ba?" ang sabi niya. "Anong pangalan mo pala, miss?"

"Ako pala si Gracielle Tundagan," ang sagot ko, "anak ni doctor Bernardo Tundangan."

"Ah, alam ko na," ang palagay niya, "ikaw pala ang kinder pupil ni ma'am—"

"May bisita nga ba dito?" ang tanong ng isang nakatandang guro ng pre-school.

"Ma'am Sally!" ang tawag ko. Nang humakbang ako at hinawak ko pa sa dalawang kamay namin para bumati ko sa kanya ay sinabi ko pa, "Si Gracie po ito."

"Aba, kumusta ka na, iha?!" ang pagkatuwa ni ma'am Sally. At natuwa na rin ako sa pagkatiwala niya sa akin.

Ang buong pangalan niya ay si Sally Mae Sorlinao, halos fifty-something years old na ang paborito kong mabait na guro na minsan siyang pinasaya sa akin para maibsan ang lungkot ko. Sa ngayon, naging principal na siya na nagpatuloy sa pag-manage ng pre-school ng pinapasukan ko noon na kinagisnan niya, pati na ang paggabay sa lahat ng mga mumunting mag-aaral.

"Mabuti naman po," ang sabi ko, "kaya kusa po akong makapunta dito para matatandaan ko pa ang alaala nito."

"Pwede mo bang makituloy dito sa principal office ko para mag-usap tayo ngayon?" ang tugon niya sa akin.

"O sige po," ang masiglang tuwa na sagot ko na tumango ko pa sa kanya.

************************

Nang pumasok na kami sa school principal office, agad nang umupo ako sa isang upuan para lamang sa visitor sa harapan sa sulok ng table desk na kung saan uupo na si ma'am Sally sa master chair niya para maiharap niya sa akin para mag-usap.

"Kamusta naman ang buhay mo ngayon, iha?" ang tanong ni ma'am Sally.

"Mabuti naman po," ang sagot ko, "kagagaling ko lang po kahapon sa venue ng children's rights meeting na kasama pa ang ibang classmates ko. Minsan naging emosyal talaga ako nang nakita ko ang mga bata na biktima sila noon ng pang-aabuso kaya kusa akong nag-volunteer para mapasaya naman sila. Mapalad talaga ako dahil pinahalagahan ang sarili ko na maging tapat at mapagkumbaba sa kanila sa kabila ng pinagdaanan ko ang pag-ulila ng mommy ko. Pero nariyan pa rin ang daddy ko na patuloy na inaaalagaan niya ako na ang layunin niya ay magiging matatag ako. Pati na ang kaibigan ko ay patuloy pa rin ang pagmamalasakit nila sa akin."

Ang Tatay Kong Nakikisalamuha ng Boyfriend KoBasahin ang storyang ito ng LIBRE!