at8b CÂU 3.Lượng giá trị của hàng hóa? Trình

8.8K 1 0

CÂU 3.Lượng giá trị của hàng hóa? Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hóa? Ý nghĩa thực tiễn của vấn đề đó?

Lượng lao động lao động hao phí tạo ra hàng hóa để đo lường

Thước đo lượng giá trị của hàng hóa.

-Thời gian lao động cá biệt

quyết định lượng giá trị cá biệt của hàng hóa đó. Nhưng yếu tố quyết định lượng giá trị của một hàng hóa lại là thời gian lao động xãhội tất yếu.

-Thời gian lao động xã hội tất yếu

là thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa trongđiều kiện bình thường của xã hội, tức là với một trình độ kỹ thuật trung bình, trình độ khéo léotrung bình và cường độ lao động trung bình so với hòan cảnh xã hội nhất định.

- Trên thực tế, thời gian lao động xãhội cần thiết thường trùng hợp với thời gian lao động cábiệt của những người sản xuất và cung cấp đại bộ phận một loại hàng hóa nào đó trên thị trường.

** Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hóa

-Thứ nhất: Năng suất lao động

là năng lực sản xuất của lao động, nó được tính bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian cần thiết để sảnxuất ra một đơn vị sản phẩm.

- Trên thị trường, hàng hóa trao đổi theo giá trị xãhội, nên năng suất lao động ảnh hưởng đếngiá trị xãhội của hàng hóa chính là năng suất lao động xãhội.

- Ảnh hưởng của năng suất lao động: Năng suất lao động xãhội càng tăng thì: thời gian laođộng xãhội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa càng giảm và lượng giá trị một đơn vị sản phẩmcàng ít và ngược lại.

- Như vậy, lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa tỷ lệ thuận với số lượng lao động kết tinh vàtỷ lệ nghịch với năng suất lao động xãhội. Do đó, muốn giảm giá trị của mỗi đơn vị hàng hóaxuống, thì ta phải tăng năng suất lao động xãhội.

-Cường độ lao động

và lượng giá trị của hàng hóa: Cường độ lao động là khái niệm nói lênmức độ khẩn trương, là sự căng thẳng mệt nhọc của người lao động.

- Ảnh hưởng của cường độ lao động: Cường độ lao động càng tăng (Kéo dài thời gian lao động)thì lượng lao động hao phí trong cùng một đơn vị thời gian tăng lên và lượng sản phẩm được taora cũng tăng lên tương ứng và Lượng giá trị một đơn vị sản phẩm không đổi.

- Thứ hai:Mức độ phức tạp của lao động.

Gồm:

+ Lao động giản đơn là sự hao phí lao động giản đơn mà bất kỳ người bình thường nào cókhả năng lao động cũng có thể thực hiện được.

+ Lao động phức tạp là lao động đòi hỏi phải được đào tạo, huấn luyện thành lao động lànhnghề.

=> Ý nghĩa thực tiễn:

- Trong cùng một đơn vị thời gian lao động như nhau, lao động phức tạo ra nhiều giá trị hơn sovới lao động giản đơn.

- Lao động phức tạp là lao động giản đơn được nhân lên gấp bội.

- Trong trao đổi người ta quy mọi lao động phức tạp thành lao động giản đơn trung bình. Như vậy lượng giá trị của hàng hóa được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết, giản đơn trungbình.

at8b CÂU 3.Lượng giá trị của hàng hóa? TrìnhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!