T'ESPERAVA

7 1 0

A l'andana t'esperava,

només demanava un gest,

una senzilla paraula,

que en el teu vagó em pugés,

per ser part d'alguna faula

que només de tu parlés.


Anava empolainada,

amb guants i amb el meu barret,

amb sabates xarolades,

i el vestit amb un ribet,

fins que va arribar l'albada...

i no va passar cap tren.


I vaig perdre l'esperança,

de tenir-te frec a frec,

de besar-te de vesprada

i fer-te l'amor amb deler,

deixo la porta tancada,

i finestres, per si véns.


Àngels de la Torre Vidal (c)

Del Poemari Inèdit "Alliberant Paraules"

Imatge: xarxa

Imatge: xarxa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


ALLIBERANT PARAULESRead this story for FREE!