Güneşin Asıl Rengi Nedir?

4 1 1

Günün farklı saatlerinde gökyüzüne baktığımızda Güneş'i farklı renklerde görürüz. Ufka yakınken turuncu, daha yükseklerdeyken sarı, en tepedeyken ise neredeyse beyazdır. Bu durumun sebebi Güneş'ten Dünya'ya ulaşan ışığın atmosferde kırılmasıdır. Güneş ışınlarının gözümüze geliş açısına bağlı olarak Güneş'in rengini farklı algılarız. Dolayısıyla Güneş'in asıl rengini görebilmek için Dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.

Genel olarak yıldızların rengi sıcaklıklarına bağlı olarak değişir. En soğuk yıldızlar kırmızı, en sıcak yıldızlarsa mavi renklidir. Güneş ise aslında beyazdır çünkü ışık tayfının görünür bölgesinin tamamında ışık yayar. Farklı renklerdeki bu ışıklar bir araya geldiği zaman insanlar tarafından beyaz olarak algılanır. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen fotoğraflarda da Güneş'in aslında beyaz olduğu açıkça görülür.

 Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen fotoğraflarda da Güneş'in aslında beyaz olduğu açıkça görülür

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
MERAK ETTİKLERİMİZRead this story for FREE!