Paid Stories Badge Paid Story

Chapter 19

499K 7.8K 1.3K
icon lock

Ipakita ang iyong suporta para kay beeyotch, at magpatuloy sa pagbabasa ng kuwentong ito

ni beeyotch
@beeyotch
Curiousity killed the cat. Monique knew that yet she didn't limit her...
I-unlock ang bahaging ito o ang buong kuwento. Anupaman, ang iyong Coins ay makatutulong sa mga manunulat na kumita para sa mga paborito mong kuwento.

Ang kuwentong ito ay may 42 natitirang bahagi

Tingnan kung paano masusuportahan ng Coins ang iyong mga paboritong manunulat gaya ni @beeyotch. Matuto nang higit pa
How To Break-up With The Bad Boy?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon