Introduction

31 8 0
                       

Ang compilatio'ng ito ay nagsimula sa isang activity. Ang lahat ng mababasa niyo rito ay pulos base sa opinyon ng Author, o di kaya'y pananaw ni author. Kaya kung mayroon kayong mababasa na hindi kanais-nais sa mga panlasa ninyo, respetuhan na lang then. Pero hindi ko kayo nililimitahan na 'wag mag-comment. Feel free to comment down. Besides we're in a democratic country. I respect your freedom of speech. Article 3 sec. 4 of Philippine Constitution, char lang~!

'yun lang.. ( xD ) once you're done reading this, better move with the next page.

P.s

Paki-check nga kung legit yung sa Phil. Consti. Kahiya naman kasi kung nasa article 5 pala siya. Char! Siya! Next page ka na dalii!

09-11-17
ParkDC

Ang say ni Miss A ;) (Miss Amateur)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon