For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Lý thuyết - Kinh tế vi mô

5K 13 2

Câu 1: Lựa chọn câu đúng sai, giải thích

a. Nếu giá hàng hóa A tăng gây ra sự dịch chuyển của đường cầu đối với hàng hóa B về bên trái thì A và B là hàng hóa bổ sung trong tiêu dùng.

Trả lời : A và B là 2 hàng hóa bổ sung, chính xác. Vì khi giá A tăng, cầu B dịch sang trái tức là cầu B giảm. Nếu A và B là 2 hàng hóa thay thế thì cầu B sẽ tăng, đường cầu dịch sang phải, nhưng ở đây là dịch sang trái => A và B là 2 hàng hóa bổ sung.

b. Nếu giá trị hàng hóa tăng 10% làm tổng doanh thu tăng 10%. Kết luận cầu về hàng hóa là co giãn đơn vị.

Trả lời  : Giá tăng 10%, làm doanh thu tăng 10%. Như vậy lượng tiêu dùng là không đổi, => Cầu hoàn toàn không co giãn theo giá.....

c. Quy luật lợi ích cận biên giảm dần, giải thích đường cầu cá nhân của người tiêu dùng giảm xuống dốc.

Trả lời  : Với mỗi sản phẩm tiêu dùng tiếp theo, lợi ích biên của người tiêu dùng sẽ giảm dần, do đó họ chỉ sẵn sàng chi trả ở 1 mức giá thấp hơn mức giá trước. Do đó đường cầu dốc xuống.

d. Đường chi phí cận biên luôn cắt đường tổng chi phí bình quân tại điểm cực tiểu của đường tổng chi phí bình quân.

Trả lời  : Với mỗi sản phẩm tiêu dùng tiếp theo, lợi ích biên của người tiêu dùng sẽ giảm dần, do đó họ chỉ sẵn sàng chi trả ở 1 mức giá thấp hơn mức giá trước. Do đó đường cầu dốc xuống. Hoàn toàn chính xác, chi phí biên cắt chi phí trung bình tại điểm cực tiểu của trung bình.

e. Mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận nên khi bị lỗ DN cạnh tranh hoàn hảo đóng cửa sản xuất ngay.

Trả lời  : Chưa chắc, vì đây là trong ngắn hạn. Nếu giá nhỏ hơn giao điểm giữa AVC và MC, nghĩa là giá nhỏ hơn chi phí biến đổi trung bình nhỏ nhất có thể, DN sẽ đóng cửa. Còn nếu giá lớn hơn chi phí biến đổi trung bình nhỏ nhất, DN sẽ tiếp tục sản xuất để bù lỗ cho chi phí cố định. DN sản xuất ở mức sản lượng là giao điểm của MC và P.

Lý thuyết - Kinh tế vi môRead this story for FREE!