Câu 10: trình bày cơ chế quản lý thời kỳ trước đổi mới:

6.3K 1 2

Câu 10: trình bày cơ chế quản lý thời kỳ trước đổi mới:

- Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp: trước đổi mới, cơ chế quản lý của nước ta là cơ chế kế hoạch hóa tập trung.

Một là, nhà nước quản lý nền kt chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới. Tất cả các phương hướng sx, nguồn vật tư, định giá sản phẩm đều do các cấp có thầm quyền quyết định.

Hai là, các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sx, kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại ko chịu trách nhiệm gì về vật chất và pháp lý đối với các quyết định của mình.

Ba là, quan hệ hàng hóa tiền tệ bị coi nhẹ, chỉ là hình thức, quan hệ hiện vật là chủ yếu. Nhà nước quản lý kt thông qua chế độ cấp phát-giao nộp. Vì vậy rất nhiều hàng hóa quan trọng như sức lao động, phát minh sáng chế, tư liệu sx quan trọng ko được coi là hàng hóa quan trọng về mặt pháp lý.

Bốn là, bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều cấp trung gian vừa kém năng động vừa sinh ra đội ngũ kém năng lực, phong cách cửa quyền, quan liêu nhưng lại được hưởng quyền lợi cao hơn người lao động.

Khi nền kt thế giới chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu dựa trên sự áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại thì ở nước ta cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã làm cho nền kt lâm vào tình trạng khủng hoảng, trì trệ.

- Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kt:

Dưới áp lực của tình thế khách quan, nhằm thoát khỏi khủng hoảng kt xh chúng ta đã có những bước cải tiến kt theo hướng thị trường tuy nhiên còn chưa toàn diện, chưa triệt để.

Đề cập sự cần thiết đổi mới cơ chế quản lý kt, đại hội 6 khẳng định việc bố trí lại cơ cấu kt phải đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý kt, cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp từ nhiều năm nay ko tạo được động lực phát triển, làm suy yếu kt xhcn, kìm hãm sx làm giảm năng suất, chất lượng, hiệu quả đẻ ra nhiều hiện tượng tiêu cực trong xh. Chính vì vậy, việc đổi mới cơ chế quản lý kt trở thành nhu cầu cần thiết.

Câu 10: trình bày cơ chế quản lý thời kỳ trước đổi mới:Đọc truyện này MIỄN PHÍ!