For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Câu 5: phân tích nội dung đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là

33.5K 20 1

Câu 5: phân tích nội dung đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp(1946-1954)? Trong cuộc kháng chiến chống pháp ta phải trải qua bao nhiêu chiến dịch, chiến dịch nào quan trọng nhất?

- Phân tích nội dung đường lối kháng chiến:

+) Kháng chiến toàn dân: bất kỳ đàn ông, đàn bà ko chia đảng phái, dân tộc, bất kỳ người già, người trẻ. Hễ là người vn phải đứng lên đánh thực dân pháp, thực hiện mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài.

+) Kháng chiến toàn diện:

+ Về chính trị: thực hiện đoàn kết toàn dân, tăng cường xd đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình.

+ Về quân sự: thực hiện vũ trang toàn dân, xd lực lượng vũ trang nhân dân, tiêu diệt địch, giải phóng nhân dân và đất đai.

+ Về kinh tế: tiếp tục kháng chiến, xd nền kt tự cung tự cấp, tập trung phát triển nông nghiệp.

+ Về văn hóa: xóa bỏ văn hóa thực dân, phong kiến, xây dựng nền văn hóa dân chủ mới theo 2 nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng.

+ Về ngoại giao: thực hiện thêm bạn bớt thù, biểu dương thực lực.

+) Kháng chiến trường kỳ: là để chống âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của pháp, để có thời gian phát huy yếu tố " thiên thời, địa lợi, nhân hòa" của ta, chuyển hóa tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu hơn địch đến chỗ ta mạnh hơn địch.

+) Dựa vào sức mình là chính: phải tự cung tự cấp về mọi mặt, vì ta bị bao vây 4 phía, chưa được nước nào giúp đỡ nên phải tự lực cánh sinh. Khi nào có điều kiện ta sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của các nước song lúc đó cũng ko được ỷ lại.

- Trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp(1946-1954) ta đã trải qua 4 chiến dịch:

+) Chiến dịch việt bắc(1947)

+) Chiến dịch biên giới thu đông(1950)

+) Chiến dịch từ năm 1951 đến năm 1953 gồm: chiến dịch trung du, hoàng hoa thám, hà nam ninh...

+) Chiến dịch điện biên phủ(1954)

Chiến dịch điện biên phủ là quan trọng nhất vì: ĐBP là đỉnh cao của chiến cuộc đông xuân 1953-1954 , là thắng lợi lớn nhất của cuộc kháng chiến, là trận quyết chiến chiến lược để kết thúc đấu tranh. Chiến dịch làm phá tan hoàn toàn kế hoạch nava - bước cố gắng cuối cùng của địch, được ghi vào lịch sử là mốc son chói lọi như một bạch đằng, chi lăng, đống đa...ĐBP còn góp phần đưa đến thắng lợi của hội nghj giơnevơ. ĐBP còn thể hiện rõ chủ nghĩa anh hùng cm của dân tộc và chứng minh đường lối của đảng ta đề ra từ đầu cuộc kháng chiến là hoàn toàn đúng đắn. Chiến dịch ĐBP được đánh giá là nghĩa trang đầu tiên của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ , cổ vũ động viên tinh thần cho phong trào cm thế giới.

Câu 5: phân tích nội dung đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình làĐọc truyện này MIỄN PHÍ!