15. Về chuyện thói quen khi nói chuyện với người nhà

1.3K 212 21


Giang tông chủ nói chuyện với Kim Lăng, nói nhiều nhất chắc là câu "đánh gãy chân". Từ dạo lên làm gia chủ, Kim Lăng bắt đầu trưởng thành hơn, nghe hắn dọa vậy chỉ nhanh nhẹn lui ra sau vài bước, nói: "Ài, cữu cữu, cháu biết rồi, cữu cữu cứ hạ tay xuống đã..."

Giang tông chủ nói chuyện với Ngụy Vô Tiện, câu nghe hắn nói nhiều nhất chính là: "Giang Trừng... Á á á á á....... Người... xích xích Tiên Tử lại đi đã rồi nói tiếp!!!!!!!!"

Giang tông chủ nói chuyện với Hàm Quang Quân... À, thực ra cả hai chả ai thèm nói với ai một tiếng nào bao giờ!

Giang tông chủ nói chuyện với Lam Tư Truy, sẽ là như thế này:

- Giang tông chủ, cảm tạ đã khoản đãi.

- Hừ

- Giang tông chủ, Ngụy tiền bối có nhờ ta chuyển lời lại với ngài...

- Hừ

- Giang tông chủ, Tư Truy xin cáo từ!

- Hừ

- Kim tông chủ, phiền huynh tiễn ta một đoạn vậy...

             - Tránh xa Kim Lăng ra mộtchút, là được!

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!