đề cương 2

1.1K 0 0

Câu 1: Khái niệm phân loại chất kết dính vô cơ.

*Khái niệm: Chất kết dính vô cơ là laọi vật liệu thường ở dạng bột, khi nhào trộn với nước hoặc các dung môi khác thì tạo thành loại hồ dẻo, dưới tác dụng của quá trình hóa lý ự nó có othể rắn chắc và chuyển sang trạng thái đá.

*Phân loại: Căn cứ vào môi trường rắn chắc chất kết dính vô cơ đựoc chia thành 3 loại.

-Chất kết dính vô cơ rắn trong không khí. Là laọi chất kết dính chỉ có thể rắn chắc và giữ được cường độ lâu dài trong môi trường không khí: vôi không khí, thách cao, thủy tinh lỏng, chất kết dính magiê.

-Chất kết díh vô cơ rắn trong nước, là laọi chất kết dính không những có khả năg rắn chắc và giữ được cường độ lâu trong môi trường không khí mà còn có khả năg rắn chắc và giữ được cường độ lâu dài trong môi trường nước.

-Chất kết dính trong Ôtôcla.

*Câu 2 Tính chất của vữa xd.

-Tính bám dính của vữa biểu thịo khả năg liên kết của nó với VLXD. Tính bám dính của vữa phụ thuộc vào số lượng, chất lượng của chất kết dính và tỉ lệ pha trộn. Ngoài ra còn phụ thuộc vào độ nhám, độ ẩm, độ sạch của VLXD.

-Tính chống thấm được xác định bằng cách cho mẫu vữa dầy 2 cm chịu áp lực nước.

-Cường độ chịu lực: vữa có khả năg chịu nhiều loại lực khác nhau nhưng khả năng chịu nén là lớn nhất. Do đó cường độ chịu nén là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá chất lượng của các loại vữa thông thường.

*Câu 3 Tính chất của ximăng Pooclang

-Khối lượng thể tích,khối lượng riêng:

+Khối lượng riêng của xi măng Pooclang (không có phụ gia) pa= 3.05 - 3.15 g/cm3.

+Khối lượng thể tích có giá trị dao động lớn tùy thuộc vào độ nén đối với xi măng ở trạng thái tự nhiên.

Lèn chặt: pv = 1100 kg/cm3

Lèn chặt bình thường: pv = 1300 kg/cm3

Lèn chặt mạnh: pv = 1600 kg/cm3

-Độ mịn: Xi măng có độ mịn cao sẽ dễ tác với nước, các phản ứng thủy hóa sẽ xảy ra triệt để, tốc độ rắn chắc nhanh, cường độ chịu lực cao. Như vậy độ mịn là một chỉ tiêu đánh giá phẩm chất của xi măng.

-Lượng nước tiêu chuẩn: Là lượng nước tính bằng % so với khối lượng xi măng đảm bảo cho hồ xi măng đạt độ dẻo tiêu chuẩn.

+Lượng nước tiêu chuẩn càng lớn thì lượng nước nhào trộn trong bê tông và vữa càng nhiều.

+Lượng nước tiêu chuẩn của ximăng biểu thị bằng tỷ lệ: N/X =0.22 - 0.32

-Thời gian đông kết của xi măng là thời gian từ lúc nhào trộn xi măng với nước cho đến khi hồ xi mang mất dẻo và dần có khả năng chịu lực.

+Thời gian đông kết phụ thuộc vào thành phần khoáng, độ mịn, hàm lượng phụ gia, thời gian lưu trữ trong kho và điều kiện bảo quản xi măng.

đề cương 2Đọc truyện này MIỄN PHÍ!