Trailer 2

3.3K 96 4

"Chúng ta không thể...."

"Tại sao?"
"Vì hai chúng ta đều là con gái!"
.
.
.
.

"Con phải về mỹ, đây là bắt buộc!"

"Nhưng con không muốn".
.
.
.
.
.

"Không lẽ trong lòng em không có tôi sao?"

"Không!"
.
.
.
.
.

"Học sinh Kang Seulgi đã rút học bạ và đã sang mỹ rồi!"
.
.
.
.

"Tại sao lại bỏ tôi! Kang Seulgi tôi nhớ cô! Tôi ghét cô đồ đáng ghét!"

.
.
.
.

3 năm sau...

"Yah! Đi đứng phải cẩn thận chứ!"

"Chào em, Bae Joohyun"

.
.
.
.
.

"Cho tôi mượn nhân viên Bae Joohyun nhé!"
.
.
.
.

"Tôi ghét cô, tôi hận cô đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!"

"Suốt 3 năm tôi đau khổ thế nào cô biết không? Tôi chỉ nhớ đến cô mà thôi, trong đầu chỉ duy nhất hình bóng của cô. Tôi chẳng làm được gì cả!"

"Tôi ưm....u..m.."
.
.
.
.

"Tại sao em lại ở đây?"

"Theo tôi!"

.
.
.
.

"Seul...gi...à...ưm...u.mmmm..."
.
.
.
.

"Làm vợ tôi nhé!"

Happy ending!!!!

Cô giáo! Tôi yêu emNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ