12. Về chuyện hôn sự của Kim Lăng

1.4K 230 15


Kim Lăng mười bảy tuổi, hiện tại đang là gia chủ đương nhiệm của Lan Lăng. Vì thế, thân là cữu cữu, cũng là trưởng bối hiếm hoi còn sót lại của Kim Lăng, Giang tông chủ bắt đầu lo nghĩ giúp cháu việc hôn sự. Nhưng mà dù có hỏi ý cháu trai mình bao lần đi chăng nữa, lần nào Giang tông chủ cũng nhận được những lý do thoái thác, đại loại như:

- Cháu còn nhỏ chưa vội.

- Dạo này Lan Lăng nhiều việc thị phi, chưa phải lúc...

- Mới lên làm gia chủ nên công vụ bừa bộn, để khi khác rồi tính...

Giang tông chủ bắt đầu sốt ruột thay cho người thừa kế của Lan Lăng Kim thị.

Ngụy Vô Tiễn thấy hắn toàn lo đông lo tây như vậy, cuối cùng chịu không được, huỵch toẹt ra:

- Giang Trừng, người lo Kim gia tuyệt hậu chứ không lo Giang gia tuyệt hậu hả? Ta thấy Vân Mộng cần chủ mẫu hơn Lan Lăng nhiều! Ngày xưa, người mà duyên số tốt lành như người ta thì con cái chắc cũng gần bằng tuổi Kim Lăng hiện nay rồi còn gì?

Sau đó, chúng thuộc hạ Vân Mộng được lệnh đóng cửa, thả Tiên Tử.

Đáng thương cho Di Lăng lão tổ không thể ngự kiếm, chỉ có thể trèo cây, ai oán nhịn đói ở trên đó hết cả giờ cơm tối mới có thể xuống!    

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!