11. Về chuyện mang theo Tùy Tiện

1.5K 226 31


Khoảng thời gian Xạ Nhật Chi Chinh đang diễn ra, lúc ấy, Ngụy Vô Tiễn và đạo quân Loạn Táng Cương vẫn chưa làm mưa làm gió giang hồ, tức là, Ngụy Anh vẫn đang mất tích, Giang Trừng đi đâu cũng mang theo hai cây bội kiếm. Một là Tam Độc, cây còn lại là Tùy Tiện.

Lúc đấy cả giang hồ ai cũng tin Ngụy Vô Tiễn đã chết không toàn thây dưới Loạn Táng Cương, chỉ có ba người không tin.

Một là Lam Vong Cơ.

Hai là Kim thiếu phu nhân – Phu nhân của Kim Tử Hiên – Giang Yếm Ly

Ba, chính là Giang Trừng.

Hắn đi đâu cũng đeo trên mình hai thanh bội kiếm, rước lấy vô số ánh mắt tò mò của người đời, nhưng hắn chưa từng quan tâm. Bởi hắn luôn nghĩ, với kẻ tu tiên, bội kiếm cũng quan trọng như tính mạng. Luôn luôn mang theo, là để nếu có thể gặp Ngụy Anh, lập tức sẽ đưa trả hắn.

Giang Trừng chỉ nuối tiếc một chuyện, ngày trả Tùy Tiện cho Ngụy Anh, hắn có thể mỉm cười, vỗ vai thân thiết mà trả lại. Ngày trả Trần Tình cho Ngụy Anh, hắn chỉ có thể rơi lệ mà trả lại. Ngày nhận lại Tùy Tiện từ Ôn Ninh, hắn vừa đánh nhau với Ngụy Anh, đánh đến khiến người ngất xỉu, rồi sau đó chỉ có thể điên loạn ôm Tùy Tiện chạy khắp nơi, bắt từng người một rút thử kiếm...

Chung quy, có nhiều thứ vĩnh viễn đã thay đổi, nhưng có nhiều thứ vĩnh viễn vẫn không thay đổi. Giữa Vân Mộng Song Kiệt năm xưa, hận ý thì ít, mà nuối tiếc lại quá nhiều...

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!