8. Về chuyện hỏi thăm của "người trong gia đình"

1.5K 229 11

- Lại nói, Giang Trừng, người xem, Kim Lăng cũng lớn đến tuổi sắp cưới vợ sinh con được rồi – Ngụy Vô Tiễn đắc ý vui vẻ húp canh sườn Vân Mộng, không sợ chết huých vai sư đệ - Người bao giờ thì mới lấy vợ nha?

Giang Trừng nheo mắt một cái, sau đó không nhanh không chậm cất tiếng:

- Tiên Tử.

Thế là Di Lăng lão tổ phóng tuốt lên ngọn cây, ôm cứng trên đó, la hét om sòm:

- Giang Trừng, người là cái đồ bụng dạ hẹp hòi, đáng đời người già rồi còn không lấy được vợ!!!

_________________________________

P/s: Bonus ngoài câu chuyện

Câu chuyện trên đây còn có thể tiếp tục theo chiều hướng dưới đây:

Giang tông chủ nghe thấy thế, đứng dưới đất cười mỉa mai, nói vọng lên trên ngọn cây:

- Đương nhiên ta không tốt số như người, còn gả được một tấm chồng tốt!

Di Lăng lão tổ đang ôm cây lập tức vui vẻ:

- Đúng đúng đúng!!! Chỉ có Lam nhị ca ca nhà ta là tốt nhất! Người - cứ - đứng - dưới - đó - với - Tiên - Tử đi!!!

Giang tông chủ thực sự cảm thấy cạn lời với thằng sư huynh mặt dày không biên giới của mình.

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!