7. Về chuyện Trần Tình

1.5K 244 22


Giang Trừng giữ Trần Tình bên mình mười ba năm, chuyện đó chẳng ai hay biết.

Tâm trạng của hắn mỗi khi nhìn thấy Trần Tình cũng một lời khó nói hết: vừa phẫn hận, vừa mong mỏi, lại vừa đau lòng...

Hắn đem trút hết mớ bòng bong cảm xúc đó lên những đạo sĩ đoạt xá hoàn hồn sống lại. Hắn dùng Tử Điện hung hăng quật, thầm nghĩ nếu đây là Ngụy Anh, nhất định sẽ quật cho hắn hồn lìa khỏi xác.

Thế nhưng, rốt cuộc khi đó vẫn không phải là Ngụy Anh, Giang Trừng lại không thể ngăn bản thân mình thất vọng, rồi lại đau lòng.

Mười ba năm đó hắn trải qua thế nào, chỉ có mình hắn biết. Người đời nói Giang tông chủ đại nghĩa diệt thân, Giang tông chủ căm ghét Di Lăng lão tổ đến xương tủy, Ngụy Anh sau nàycũng chỉ biết có Lam Vong Cơ vì mình mà mỗi ngày đều gảy một khúc Vấn Linh.Nhưng cả người đời và Ngụy Anh đều không biết, mười ba năm ấy, vị Giang tông chủ đại nghĩa diệt thân, căm hận Di Lăng lão tổ đến tận xương tủy kia vẫn mỗi ngày nhìn Trần Tình, đáy lòng thầm gọi một tiếng "Sư huynh"

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!