Ngân sách nhà nước

8.8K 4 2

Các quan điểm cân đối ngân sách nhà nước? Thâm hụt ngân sách nhà nước và các biện pháp xử lý? nhận xét về Bảng Dự toán cân đối NSNN của Việt Nam năm 2007,2008?

* Các quan điểm cân đối NSNN:

- Quan điểm thứ nhất ; Theo lý thuyết cố điển về thăng bằng ngân sách.

Theo quan điểm này, ngân sách nhà nước phải cân bằng hàng năm tức là tổng số chi không được vượt quá tổng số thu. Nếu số chi vượt thu nhà nước sẽ phải vay nợ để bù đắp và khi ngân sách đã thâm hụt thì cơ hội tăng thu của ngân sách kì sau để bù đắp thâm hụt kỳ trước là rất khó khăn vì vậy thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng. Điều này có thể dẫn đến tính trạng phá giá tiền tệ. Nếu trong trường hợp số thu vượt số chi, điều đó chứng tỏ số tiền nhà nước thu về đang để một chỗ, sô tiền này không sinh lời và như vậy không có khơi thông được luồng tiền, làm ảnh hưởng đến tăng trường kinh tế. Mặt khác khi thặng dư ngân sách sẽ tạp ra tâm lý quản lý ngân sách lỏng lẻo, gây ra sự lãng phí tiền của xã hội dẫn đến sự bất bình của xã hội đối với chính phủ.

- Quan điểm thứ hai : Lý thuyết về ngân sách chu kỳ

Quan điểm này cho rằng ngân sách nhà nước không cần cân bằng hàng năm mà nên cân bằng theo chu kỳ, vì nền kinh tế phát triển theo chu kỳ, có thời kỳ tăng trưởng, có thời kỳ suy thoái. Cân bằng ngân sách theo chu kỳ sẽ giúp nhà nước thực hiện được các chính sách kinh tế phù hợp với từng giai đoạn. ấc nhà kinh tế theo quan điểm này đưa ra phương án : Tạo lập quỹ dự trữ trong giai đoạn phồn thịnh để dự phòng cho những năm thiếu hụt của thời kỳ suy toái với điều kiện khoản này không để bị chết hoặc để trả nợ dần.Trong tời kì suy thoái của nền kinh tế nên cố ý tạo ra tình trạng thâm hụt ngân sách để châm ngòi cho sự phục hồi kinh tế. Sự thâm hụt này sẽ được đền bù bằng những khoản thặng dư ngân sách của các năm tăng trưởng.

- Quan điểm thứ ba : Ngân sách cố ý thiếu hụt.

Vân đề cân bằng ngân sách phải được giải quyết tùy thuộc vào thực trạng nền kinh tế và sự ảnh hưởng của chính sách thu, chi tài chính công tới nền kinh tế. Thâm hụt ngân sách cố ý sẽ mang lại hậu quả rất nguy hại là gây ra lạm phát.Nhưng những người theo quan điểm này lại cho rằng sự thúc đẩy hoạt động kinh tế đang trì trệ sẽ làm nhẹ gánh nặng của ngân sách.

* Thâm hụt ngân sách nhà nước là tình trạng mất cân bằng ngân sách nhà nước khi số chi vượt quá số thu ngân sách trong năm tài chính.Có 2 nhóm nguyên nhân tác động gây ra tình trạng thâm hụt ngân sách:

- nhóm nguyên nhân khách quan:

+ Tác động của chu kỳ kinh tế.

+ Hậu quả do các tác nhân gây ra.

- Nhóm nguyên nhân chủ quan:

+ Do cơ cấu thu, chi ngân sách thay đổi.

+ Do điều hành ngân sách nhà nước không hợp lý.

* Tài trợ thâm hụt ngân sách nhà nước: Thâm hụt ngân sách xét theo yếu tố thời gian được chia làm hai loại là thâm hụt ngân sách dài hạn và thâm hụt ngân sách ngắn hạn. Tùy theo mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn, chính phủ sẽ bù đắp bằng các biện pháp khác nhau.Thâm hụt ngân sách được tài trợ thông qua các biện pháp sau: