6. Về chuyện nuôi dạy Kim Lăng

1.5K 251 13


Kim Lăng lúc mới ra đời, phụ mẫu đều không may mất cả, Giang gia và Kim gia đôi bên cùng nuôi lớn. Mặc dù Kim Lăng mang họ Kim, nhưng tuổi thơ lớn lên ở Vân Mộng còn nhiều hơn ở Kim Lân Đài.

Cũng có nhiều bậc tiền bối huyền môn thế gia ướm hỏi ý Giang tông chủ về khuê nữ nhà họ, nhưng Giang tông chủ chỉ mỉm cười nhã nhặn rồi chẳng bao giờ nhắc lại lần hai.

Kim Lăng một tuổi, hai tuổi, mười tuổi, rồi mười lăm tuổi...

Giang tông chủ ngày lo chính sự, tối về theo sát Kim Lăng học tập, rèn luyện, ngoài ra, chuyện gì cũng không hỏi.

Liễm Phương Tôn từng hỏi Giang tông chủ: "Người kiếm cho Vân Mộng một chủ mẫu hỗ trợ quán xuyến, kiếm cho Kim Lăng một cữu mẫu để chăm sóc, chẳng tốt hơn sao? Dù gì, từ nhỏ nó cũng đã không có bàn tay mẹ chăm sóc!"

Giang tông chủ chỉ mỉm cười: "Mẹ ư? Ngoài tỷ tỷ ta, sẽ không có bất kỳ người phụ nữ nào chăm sóc được Kim Lăng, cho Kim Lăng được cảm giác của mẫu thân. Đã không phải thì vĩnh viễn cũng không phải. Tại sao phải khiến thằng bé mơ tưởng về một điều nó không cách nào chạm tới?"

Giang Trừng yêu thương Kim Lăng, là dùng một cách cực đoan như vậy để yêu thương. Dù cực đoan, nhưng vô cùng hết lòng hết dạ.    

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!